Szkolnictwo Wokół nas

Region. Nauczanie języka kaszubskiego. Trwają prace nad nową podstawą programową

W styczniu br. rozpoczęły się prace nad zmianami w podstawie programowej nauczania języka kaszubskiego. W związku z wymogiem MEN dotyczącym konieczności ograniczenia treści aktualnej podstawy programowej, zespół nauczycieli pod przewodnictwem Danuty Pioch, dyrektor SP w Mojuszu, przystąpił do opracowania propozycji zmian.

Głównym celem zespołu jest dostosowanie podstawy programowej do obowiązujących standardów, uwzględniając zarówno okres pandemii, jak i okres sprzed niego. W ciągu ostatnich trzech lat uczniowie byli zobowiązani do przyswajania treści opartej na „odchudzonej” podstawie programowej. MEN, realizując swoje założenia dotyczące ograniczenia treści programowych ze wszystkich przedmiotów, postawiło przed zespołem zadanie opracowania propozycji „odchudzonej” podstawy programowej.

Efekty prac

W efekcie prac, zespół nauczycieli przedstawił opracowany dokument, który został opublikowany i poddany konsultacjom. Konsultacje odbyły się w trybie wirtualnym oraz stacjonarnym, a kulminacją było spotkanie w Kaszubskim Muzeum w Kartuzach, które miało miejsce 23 lutego. Zespół nie tylko przedstawił propozycje zmian, ale również aktywnie odpowiadał na wszystkie komentarze i sugestie, zarówno od użytkowników, jak i nauczycieli języka kaszubskiego.

Ważnym elementem prac była analiza dotychczasowej realizacji przedmiotu, szczególnie w kontekście ustawy regulującej sposób nauczania języka kaszubskiego. Odpowiedzialność za to miała D. Pioch, doświadczona nauczycielka i przewodnicząca Rady Języka Kaszubskiego.

Chociaż prace były wymagające, a dyskusje czasami kontrowersyjne, zespół sprostał zadaniu, tworząc dokument zgodny z wymogami MEN. Jednakże, najważniejsze wyzwanie stoi jeszcze przed nimi.

Kolejne wyzwania

Nowa podstawa programowa ma wejść w życie od 1 września 2026/2027 w szkołach podstawowych i od roku szkolnego 2028/2029 w szkołach ponadpodstawowych. To oznacza, że w najbliższym czasie zespół ds. oświaty ZKP ogłosi termin spotkania, na którym zostanie opracowany szczegółowy plan działań, prac i konsultacji przy tworzeniu nowej podstawy programowej do nauczania języka kaszubskiego. Ważne jest, aby wszyscy praktycy nauczania kaszubskiego włączyli się aktywnie w ten proces, mając na uwadze przyszłość języka kaszubskiego nie tylko w szkołach, lecz również w codziennym życiu Kaszubów. Dbałość i zaangażowanie w opracowywanie nowych ram programowych są kluczowe dla zachowania i rozwijania tej ważnej części dziedzictwa kulturowego.

ZKP/opr.red

Komentarze