Inwestycje

Region. Remonty na DW 224. Jeden kończą, a na drugi znaleźli wykonawcę

Zarząd Dróg Wojewódzkich przystąpił do kolejnej inwestycji, której celem jest poprawa nawierzchni dróg wojewódzkich. Jak powiedział marszałek Mieczysław Struk, podczas zakończonej przebudowy DW 214 w Starej Kiszewie, w ciągu ostatnich trzech lat, na terenie powiatu kartuskiego i kościerskiego, zostało wyremontowanych około 100 km dróg wojewódzkich.

W październiku ruszył remont nawierzchni na DW 224 na odcinku od DK 20 w Egiertowie do zjazdu na Kaplicę i Połęczyno. To kilka kilometrów, ale bardzo ważnych. Ich remont spowoduje, że droga pomiędzy Egiertowem a Nową Karczmą na całej długości będzie miała nową nawierzchnię. Wykonawca wyrównał już starą nawierzchnię poprzez jej sfrezowanie i położył nową nakładkę bitumiczną ze wzmocnieniem nawierzchni siatką do zbrojenia asfaltu. Do wykonania zostały pobocza i zjazdy. Dodatkowo na jej odcinku biegnącym przez teren zabudowany w Egiertowie został położony chodnik z kostki betonowej i będzie tam zrealizowane bezpieczne przejście dla pieszych.

Kolej na odcinek Przodkowo-Kosowo

Jak informuje ZDW, w ubiegłym tygodniu rozstrzygnięto przetarg na wyłonienie wykonawcy kolejnego wykonawcy DW 224. Chodzi o 1,2-kilometrowy odcinek pomiędzy Przodkowem a Kosowem. Inwestycję zrealizuje firma – Kruszywo z Linii. Przedsiębiorstwo zaoferowało wykonanie zadania za kwotę 2,12 mln zł. To kwota niewiele mniejsza niż przewidywał zamawiający w swoim kosztorysie.

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu ruchu drogowego oraz poprawę walorów estetycznych pasa drogowego. 

W ramach zadania wykonane zostanie frezowanie nawierzchni, jak również przewidziano wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, a także remont zjazdów. 

Prace mają zakończyć się do 22 grudnia. 

ZDW/opr.red

Komentarze