Inwestycje Wokół nas

Region. Rozwój infrastruktury na Pomorzu. Nowa linia wysokiego napięcia ma przebiegać przez gminy Sierakowice i Kartuzy

ENERGA-OPERATOR przystąpiła do prac projektowych związanych z budową nowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia (WN) relacji Żarnowiec – Łebno – Sierakowice. Realizacja tej inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego około stu tysięcy mieszkańców powiatów kartuskiego i wejherowskiego, a także znacząco zwiększy potencjał przyłączeniowy, zarówno dla odbiorców, jak i OZE.

Projektowana linia wysokiego napięcia będzie najdłuższą tego typu wybudowaną na terenie działania ENERGA-OPERATOR od ponad 20 lat. Łącznie liczyć ma ponad 60 kilometrów, z czego blisko 50 stanowić będzie odcinek całkowicie nowo wybudowany. Przebiegać będzie przez m.in. gminę Sierakowice i Kartuzy.

Cele inwestycji

Dzięki jej powstaniu istotna, z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego regionu, stacja elektroenergetyczna – Główny Punkt Zasilania (GPZ) Sierakowice, będzie zasilana dwustronnie. Ułatwi to prowadzenie prac remontowych  i modernizacyjnych sieci energetycznej, ale przede wszystkim pozwoli na ograniczenie przerw w dostawie energii elektrycznej i zachowanie odpowiednich jej parametrów, nawet w przypadku awarii jednej z doprowadzających prąd do stacji, linii wysokiego napięcia.

Ponadto zmiana rozpływu mocy w sieci 110kV, zasilanej ze stacji elektroenergetycznej 400/110 kV w Żarnowcu, związana z powstaniem nowej linii, zmniejszy obciążenia w istniejących już liniach 110kV i umożliwi przyłączanie nowych odbiorców.

Obecnie prowadzone są uzgodnienia z gminami, przez których tereny przebiegać będzie nowa linia elektroenergetyczna. Rada Miejska w Kartuzach podjęła już uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla potrzeb realizacji tej niezwykle ważnej inwestycji.

Ze względu na szeroki zakres inwestycji, prace projektowe powinny zostać ukończone do roku 2026, zaś sama budowa zaplanowana jest na lata 2026–2028.

Nad/opr.red

Komentarze