Gmina Żukowo Wokół nas

Region. Współpraca WOT z Zespołem Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie. Egzamin wojskowy pod okiem instruktorów – żołnierzy

Wczoraj uczniowie klas mundurowych ZSiO w Żukowie zdawali egzamin wojskowy. Oceniali ich instruktorzy – żołnierze 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Jego część teoretyczna odbywała się w szkole, zaś praktyczna na terenie Nadleśnictwa Lipusz.

Dwa lata temu ZSiO zawarł porozumienie na mocy którego szkoła przystąpiła do programu prowadzonego przez MON pt. ,, Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. W jego ramach już w roku szkolnym 2019/2020 dwie klasy liceum o profilu mundurowym realizowały wojskowy program szkoleniowy. W jego ramach uczniowie jeden dzień w miesiącu brali udział w szkoleniu prowadzonym przez wojskowych instruktorów z 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. kpt. mar. Adama Dedio.Realizowane było onona terenie jednostki wojskowej w Gdyni Babie Doły lub na terenie kompleksu szkolnego w Żukowie.

Niestety plany szkolenie pokrzyżowała jednak pandemia koronawirusa. Rozwiązaniem okazała się możliwość prowadzenia zajęć w formie zdalnej.

Egzamin na koniec szkolenia  

Program szkolenia zakłada, że jego etapem końcowym jest sprawdzian okresowy. Ma on formę teoretyczną i praktyczną. Pisemna składa się z 30 pytań sprawdzających zakres poznanego materiału. Sprawdzian praktyczny obejmuje zaliczenie 9 podstawowych bloków szkolenia: taktyki, szkolenie strzeleckiego, szkolenie medycznego, regulaminów wojskowych i musztry, terenoznawstwa, szkolenia inż-sap, obrony przed bronią masowego rażenia oraz powszechnej obrony przeciwlotniczej i rozpoznania wojskowego.

– Na podstawie wyników egzaminu uczniowie objęci programem OPW otrzymają stosowne certyfikaty świadczącego o ukończeniu szkolenia. Pomogą one w otrzymaniu dodatkowych punktów, które mogą okazać się niezbędne do rekrutacji na studia wojskowe. Przed uczniami otwierają się więc drzwi Legii Akademickiej, do której będą mogli przystąpić podczas studiów cywilnych. Egzamin pomocny jest przy wstąpieniu w szeregi WOT – informuje Maciej Szalbierz z 7 PBOT

Nad. 7 PBOT/opr.red

Komentarze