Gmina Sierakowice Inwestycje Samorząd Wokół nas

Sierakowice. Powstanie DDP dla osób starszych i niepełnosprawnych

W Sierakowicach rozpoczyna się budowa nowoczesnego domu dziennego pobytu przeznaczonego dla osób starszych i niepełnosprawnych. 21 czerwca podpisano umowę z firmą F.B. Ekoinbud Sp. z o.o. Sp. k. oraz Ekoinbud Sp. z o.o., które jako konsorcjum będą odpowiedzialne za realizację tego ambitnego projektu.

Projekt będzie realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wykonawca opracuje pełną dokumentację techniczną oraz kosztorysową, a także przeprowadzi wszystkie roboty budowlane. Nowy dom dziennego pobytu powstanie w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego, co zapewni wysoką energooszczędność. Część obiektu zostanie podpiwniczona przy użyciu technologii żelbetowej. Dodatkowo projektowane rozwiązania techniczne umożliwią przyszłą rozbudowę budynku poprzez nadbudowę części parterowej w tej samej technologii.

Lokalizacja i infrastruktura

Inwestycja zostanie zrealizowana przy ul. Sportowej w Sierakowicach. Kompleks będzie przeznaczony dla 30 osób na pobyt dzienny. Projekt obejmuje także zagospodarowanie terenu wokół budynku, w tym budowę drogi pożarowej, utwardzonych dojść do budynku oraz wydzielonych miejsc postojowych. W planach jest wykonanie 15 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsc w wolnostojącym garażu oraz 2 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Głównym celem inwestycji jest stworzenie miejsca sprzyjającego reintegracji społecznej, które pomoże osobom starszym i niepełnosprawnym w odbudowaniu oraz wzmocnieniu umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym. Planuje się wprowadzenie stałych i cyklicznych zajęć oraz spotkań w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz organizacjami pozarządowymi, co pozwoli na stworzenie systemu zintegrowanych usług.

Termin realizacji i finansowanie

Realizacja zadania przewidziana jest na 330 dni od dnia podpisania umowy. Całkowity koszt inwestycji wynosi 7,86 mln zł i zostanie sfinansowany ze środków Funduszu Europejskiego dla Pomorza na lata 2021-2027.

UG/opr.red

Komentarze