Gmina Stężyca Wokół nas

Śnice. Dzień Seniora dla pięciu sołectw. „Chcemy działać dla Państwa, myślimy o Was…”

Takie zapewnienia padły z ust wójta Tomasza Brzoskowskiego na spotkaniu najstarszych mieszkańców sołectw: Gapowo, Niesiołowice, Stężyca, Stężycka Huta i Żuromino. Uroczystość odbyła się 29 grudnia w sali Złote Runo w miejscowości Śnice. Uczestniczyło w niej blisko dwieście osób.

To już ósme i ostatnie wydarzenie z cyklu świątecznych spotkań zaplanowanych na grudzień ubiegłego roku. Ich organizatorami są sołtysi, rady sołeckie, wspierane przez miejscowe KGW, strażaków i oczywiście urząd gminy. Rozpoczyna je zawsze msza święta.

W Złotym Runie zarezerwowano dla seniorów ponad dwieście miejsc. Przybyło ich trochę mniej. Wszystkich powitali najbardziej zaangażowani organizatorzy – sołtysi.

– Cieszę się, że odpowiedzieli Państwo tak licznie na nasze zaproszenie. Mamy nadzieję, że będzie to dla Was wspaniały wieczór, który zostanie Wam na długo w pamięci – mówiła w ich imieniu Alicja Domaschke, sołtys Stężycy. Kończąc swoje wystąpienie, złożyła wszystkim seniorom życzenia na nowy rok.

Wystąpienie włodarza gminy

W spotkaniu jak zawsze uczestniczył wójt gminy Tomasz Brzoskowski, jego zastępca Katarzyna Rynkiewicz i kierownicy referatów: Alicja Sadowska i Marcin Kieliński. Powitano również radnego Ireneusza Stencla. Wójt, zwracając się do seniorów, zaczął od podziękowania wszystkim, którzy zorganizowali spotkanie. Oddzielne słowa skierował do właścicieli lokalu – państwa Małgorzaty i Adama Kropidłowskich. Gospodarz gminy mówił również o sprawach bieżących samorządu, o planach na rok bieżący i kolejne, o inwestycjach. Wiele słów poświęcił na gminny program senioralny.

– W tym roku zakończony został pierwszy etap naszego programu skierowanego do seniorów gminy. Wydaliśmy około 5 mln zł, aby Państwu lepiej się żyło. Chcieliśmy pomóc Państwu na ile było to możliwe. Czy możemy więcej? Na pewno. Ale to wymaga dodatkowych środków z budżetu. Myślę, że w związku z nowym programowaniem unijnym takie możliwości pojawią się. Na ostatniej sesji przyjęliśmy nowy program senioralny na kolejne pięć lat, w którym będziemy kontynuować te dotychczasowe działania. Program ten jest obszerny i bogaty – mówił włodarz gminy.

Swoje wystąpienie zakończył zapewnieniem „Chcemy działać dla Państwa. Myliśmy o Was. Nasze służby wszystko będą robiły, aby Państwu tu dobrze się żyło”.

Atmosfera dobrej zabawy

Przed seniorami wystąpiły dzieci i młodzież z kółek muzycznych działających przy stężyckiej bibliotece. Swoimi talentami muzycznymi i scenicznymi pochwaliły się również członkinie KGW ze Stężycy. Po części oficjalnej spotkania dla seniorów przygotowano miejsce na tańce.

D. Tryzna

Komentarze