Gmina Kościerzyna Szkolnictwo

Stypendia starosty kościerskiego dla uczniów z powiatu

Tegoroczne edycja programu powiatu kościerskiego pt. „Równaj w górę” była szczególna z dwóch powodów. Pierwszy – to największa liczba przyrannych stypendiów, drugi – to, że nie odbyła się gala ich wręczenia.

Jak informuje starostwo w tym roku wpłynęło 49 wniosków o stypendium oraz 15 wniosków o nagrodę. Rozpatrywała je komisja w składzie: Tomasz Derra jej przewodniczący i członkowie: wicestarosta Piotr Laska i naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Kościerzynie Barbara Piepióra.

Jej decyzją stypendia zostały przyznane dla 44 uczniów, a Nagrody Starosty trafiły do jedenastu. Jak podkreśla się to największa liczba beneficjentów programu pt. „Równaj w górę” od początku jego uruchomienia.

Co roku gala wręczenia tych gratyfikacji miała niezwykle podniosły charakter i gromadziła w Sali Szopińskiego liczne grono rodziny i najbliższych laureatów.

– Niestety, ze względu na dynamiczną sytuację epidemiczną i związane z nią wprowadzone obostrzenia, a także mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo uczestników, musieliśmy odstąpić od organizacji corocznej gali wręczenia – wyjaśnia Alicja Żurawska, starosta kościerski

Lista stypendystów

Największa liczbę stypendystów ma I LO z Kościerzyny – jest ich 12. Z Technikum nr 1. otrzymało pięciu uczniów. Technikum nr 2 zyskało 11 stypendystów. Stypendia starosty otrzymała też ósemka uczniów, kształcących się w szkołach Trójmiasta i w Collegium Marianum w Pelplinie. O jego wysokości decydowała średnia wyników nauczania. Najniższe stypendium to 750 zł, a najwyższe 1325 zł.

Za wyjątkowe osiągnięcia w konkursach przedmiotowych na szczeblach wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym, stypendia otrzymali uczniowie: Maryna Lubecka, Magdalena Wenta, Bartłomiej Sowa, a także Oliwia Bielawa. Odznaczonych zostało również troje uczniów, którzy wyróżnili się osiągnięciami sportowymi. Są to Faustyna Kotłowska, Szymon Kropidłowski oraz Michalina Kreft. Natomiast za sukcesy w konkursie artystycznym nagrodę otrzymała Marta Kujach. Do nich trafiła gratyfikacja pieniężna w kwocie 600 zł.

Nagrodzeni przez Starostę

Absolwenci szkół średnich otrzymali z kolei Nagrody Starosty. Aż sześciu z nich ukończyło I LO. Dwójka to absolwenci kościerskich techników, a troje ukończyło szkoły średnie poza powiatem. Ta jedenastka otrzymała po 1300 zł.

Redakcja przyłącza się do gratulacji dla wszystkich nagrodzonych.

Nad./opr. D.Tryzna

Alicja Żurawska – Starosta kościerski

-Jako przedstawiciel organu prowadzącego dla naszych powiatowych szkół, gratuluję wszystkim nagrodzonym. Jestem dumna, że mamy tak zdolną i utalentowaną młodzież. Cieszę się, że możemy ją uhonorować stypendiami i nagrodami za szczególne osiągnięcia.  Wierzę, że to finansowe wsparcie będzie motywacją do dalszego rozwoju i doskonalenia własnej wiedzy i umiejętności. Słowa podziękowań kieruję także do nauczycieli i rodziców nagrodzonych uczniów, ponieważ bez Ich zaangażowania, troski i wrażliwości nie byłoby możliwe osiągnięcie tak wysokich wyników.

Komentarze