Gmina Sulęczyno OSP

Sulęczyno. Sztafeta pokoleń w Zarządzie Gminnym OSP. Wybrano nowe władze OSP gminy

Strażacy-ochotnicy z gminy Sulęczyno wybrali nowy zarząd gminny na kolejną kadencję. Z funkcji  komendanta zrezygnował weteran sulęczyńskich druhów Andrzej Roda a jego miejsce, zgodnie z wolą samych strażaków zajął jego syn dh Robert Roda. Co ciekawe ustępujący komendant przejął schedę 35 lat temu, także po swoim ojcu.

Na początku zebrania sprawozdawczo-wyborczego dh A. Roda dokonał obszernego podsumowania minionej pięcioletniej kadencji, prezentując szczegółowe dokonania jednostek OSP w Sulęczynie, Kistowie i Mściszewicach. Wrażenie robi liczba 930. akcji ratowniczych do jakich wyjeżdżali w minionej kadencji sulęczyńscy druhowie. Po wystąpieniu ustępującego komendanta druhowie głosowali nad absolutorium dla zarządu upływającej kadencji. Zgłoszono także kandydatów do nowego zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Samo głosowanie odbyło się bez jakichkolwiek problemów. Nowy zarząd ukonstytuował się następująco: prezesem został dh Andrzej Roda, dotychczasowy komendant. Schedę po nim przejął jego syn dh Robert Roda.

Uznanie i podziękowania

Zanim skierowano słowa podziękowań do ustępującego komendanta, on sam podziękował władzom gminy Sulęczyno i powiatu kartuskiego, władzom Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, kierownictwu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej a także władzom Nadleśnictwa Lipusz za lata owocnej i konstruktywnej współpracy. Szczególne podziękowania i wyrazy uznania złożył wszystkim strażakom-ochotnikom za rzetelne i ofiarne wykonywanie zadań, w tym kierowcom i sternikom łodzi za należytą dbałość o sprzęt. Ze wzruszeniem podziękował też za nadanie mu tytułu Honorowego Komendanta Gminnego. Dh A. Roda zaapelował o rozsądek i racjonalność w korzystaniu z bogatego wyposażenia jakie mają obecnie gminne jednostki, dodając, że sam stan ich wyposażenia może być chlubą i powodem do dumy dla całego sulęczyńskiego środowiska strażackiego.

Dziedzictwo które trzeba kontynuować

Na uroczystość przybył m.in. radny powiatu kartuskiego Andrzej Leyk, który wygłosił krótką laudację na cześć ustępującego komendanta. W imieniu zarządu powiatu kartuskiego i radnych powiatowych, A. Leyk podziękował dh. A. Rodzie za wieloletnią służbę społeczeństwu i wysiłki w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

– Pana wieloletnia aktywność doprowadziła do rozbudowy i budowy wielu nowoczesnych strażnic, a także wyposażenia jednostek w niezbędny sprzęt. Składamy panu podziękowania za udział w wielu zadaniach ratujących życie i zdrowie oraz  życzymy dużo zdrowia i pogody ducha, mając nadzieję, że przez następne lata zechce się pan dzielić swoim doświadczeniem z kolejnymi pokoleniami strażaków – powiedział radny A. Leyk. Podziękowania złożył także przewodniczący Rady Gminy Sulęczyno dh Kazimierz Gliniecki, podkreślając osobisty wkład dha A. Rody w pozyskiwanie środków na wyposażanie gminnych jednostek OSP w sprzęt. Wiele ciepłych słów pod adresem dh A. Rody popłynęło z ust wójta gminy Bernarda Gruczy. Kwiatami, prezentami i podziękowaniami pożegnali go też przedstawiciele wszystkich jednostek działających na terenie gminy.

Zjazd gminny zakończyło rozdanie wielu elementów wyposażenia dla trzech gminnych jednostek. Do tematu powrócimy.

BM+DT

Komentarze