Gmina Szemud Inwestycje Samorząd Wokół nas

Szemud. Ostatnie zebranie OMGGS w tej kadencji. Podsumowano najważniejsze decyzje

11 marca odbyło się ostatnie w tej kadencji walne zebranie członków oraz rady Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS). Spotkanie miało miejsce w Szemudzie i zgromadziło przedstawicieli 61 samorządów. Podczas spotkania omówiono kluczowe sprawy, takie jak strategia rozwoju do 2030 roku oraz projekty finansowane w nowej perspektywie unijnej.

Kadencja, która trwała aż 5,5 roku, przyniosła wiele zmian i inicjatyw. Jedną z nich była wprowadzona przez prezydenta Pawła Adamowicza rotacja na stanowisku prezesa Rady OMGGS. Po wyborach samorządowych w 2018 roku funkcję tę pełnili kolejno: Paweł Adamowicz, Aleksandra Dulkiewicz, Jacek Karnowski, a obecnie Wojciech Szczurek. Nowi członkowie rady zostaną wybrani na kolejnym walnym zebraniu po wyborach samorządowych.

Strategia i nowe projekty unijne

Podczas spotkania omówiono również strategię rozwoju metropolii do 2030 roku oraz nowe projekty finansowane ze środków unijnych. W nowej perspektywie unijnej na inwestycje metropolitalne zostanie przeznaczonych ponad 780 mln zł, które pozwolą zrealizować ponad 120 projektów w 46 gminach i powiatach OMGGS. Wśród projektów znajdują się m.in. budowa i modernizacja węzłów komunikacyjnych, termomodernizacje szkół oraz wsparcie dla dzieci, młodzieży, seniorów i imigrantów.

Ustawa metropolitalna

Na spotkaniu poruszono również kwestię ustawy metropolitalnej, której projekt trafił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod koniec lutego 2024 roku. Ustawa ta jest oczekiwana przez wszystkie gminy i powiaty metropolitalne od lat, gdyż przyniesie dodatkowe środki finansowe oraz możliwości współpracy na rzecz rozwoju regionu. Powstanie metropolii na Pomorzu będzie oznaczało także zwiększenie dochodów, gdyż część podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie przekazana bezpośrednio do budżetu metropolii.

Kadencja Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot przyniosła wiele istotnych decyzji i podjętych inicjatyw, które mają wpływ na rozwój regionu i poprawę jakości życia mieszkańców.

OMGGS/opr.red

Fot. K. Kędzior

Komentarze