Gmina Szemud Inwestycje OSP Samorząd Wokół nas

Szemud. Uroczystość strażacka. Dwa nowe wozy dla OSP przyjęli, a trzy używane podarowali innym

Wczoraj, w pierwszą rocznicę otwarcia Centrum Samorządowego w Szemudzie, w podobnej atmosferze przekazane i poświęcone zostały dwa nowe wozy bojowe dla jednostek w Kielnie i Łebnie. Podczas uroczystości samorząd i druhowie z gminy zebrali podziękowania za utrzymywanie najwyższego poziomu ochrony przeciwpożarowej. Sami natomiast podziękowali wszystkim tym, którzy przyczynili się do zakupu nowych aut. Swoje, używane przekazali m.in. strażakom na Ukrainie.

W uroczystej zbiórce na placu przed Centrum Samorządowym stanęli druhowie z miejscowej jednostki, poczty sztandarowe i delegacje innych OSP, przedstawiciele władz samorządowych i strażackich z regionu, powiatu i gminy, duchowni z szemudzkich parafii oraz pracownicy urzędu. Prowadzącą uroczystość była Aleksandra Perz, przewodnicząca Rady Gminy.

Wozy bojowe za 2,5 mln zł

Gospodarz wydarzenia – wójt Ryszard Kalkowski przybliżył zebranym inżynierię finansowania tej wartej 2,5 mln zł inwestycji. Największa kwota – 1 mln zł poszła z budżetu gminy. Podkreślił, że nie byłoby to możliwe bez przychylności Rady Gminy. 750 tys. zł to dofinansowanie pozyskane od rządu m.in. z Ministerstwa Finansów. 450 tys. zł przekazał NFOŚiGW. Po 50 tys. zł na każdy z wozów przekazał powiat wejherowski.

Wójt tłumaczył, że nowe wozy dla tych jednostek są potrzebne, gdyż „w powiecie wejherowskim nie ma takiej gminy gdzie strażacy wyjeżdżają po 100 i więcej razy w roku”.

Otrzymali gratulacje za zaradność

Działania samorządu i druhów na rzecz poprawy bezpieczeństwa w gminie zostały dostrzeżone przez wojewodę pomorską Beatę Rutkiewicz.

– Słyszę, że wójt nie może się doliczyć ile tych aut dla gminnych OSP zorganizował. Jest bardzo sprawny. Zresztą stoimy obok obiektu – urzędu gminy, którego jeszcze niedawno to nie było. Już jest, gdyż wójt jest bardzo sprawczym człowiekiem, czego my z panem marszałkiem doświadczamy dość często – mówiła z uśmiechem na ustach, mimo przejmującego chłodu, B. Rutkiewicz – Gratuluję Wam, że jesteście tacy zaradni, bo wójt w pojedynkę wszystkiego nie załatwi, pieniędzy nie przyniesie. Dziękuję za to, że razem z Radą i władzami jednostek działacie wspólnie dla dobra mieszkańców – dodała.

Natomiast marszałek pomorski Mieczysław Struk zwrócił uwagę, że ten nowy sprzęt będzie miał komu służyć. Pokazując na liczną grupę członków MDP, chwalił władze jednostki za patrzenie w przyszłość.

Dzień pełen prezentów

Po przekazaniu kluczy do nowych wozów bojowych zostały one uruchomione i zaprezentowały się wizualnie i dźwiękowo. Wojewoda B. Rutkiewicz nie omieszkała obejrzeć ich od środka. Poświęcenia dokonali proboszczowie parafii, w których działają jednostki.

Z okazji „roczku” Centrum Samorządowego zaprezentowany został defibrylator, dla którego przygotowano specjalną kapsułę na froncie budynku. Wójt pokazał pilarki, które wejdą na wyposażenie do jednostek. Wspólnie z przedstawicielami władz regionu rozpakowali specjalistyczną przyczepę z potężnym agregatem podarowanym przez wojewodę.

„Dobrem trzeba się dzielić”

W myśl tego znanego na Kaszubach powiedzenia, używane wozy bojowe z OSP Kielno i Przetoczyno zostały przekazane na Ukrainę, do Kamieńca Podolskiego.

– Z całego serca chcemy podziękować każdemu obywatelowi Polski i każdemu mieszkańcowi, szczególnie gminy Szemud, za pomoc humanitarną, którą nam dajecie. To nie tylko samochody, bo wasze państwo przekazało nam doświadczenie w budowaniu ochotniczych straży pożarnych, czyli jednostek organizacyjnych, których na Ukrainie nigdy nie było – dziękował później Oleksandr Plodystyi, konsul Ukrainy w Gdańsku.

Tak samo podziękowali również prezesi jednostek, do których trafiły nowe wozy bojowe.

Dziękował dh Marek Dosz z Łebna. Najwięcej podziękowania kierowanych było pod adresem dh Pawła Milewczyka, komendanta gminnego OSP.

– Dziękuję wszystkim za zaufanie, za warty 1,25 mln zł wóz bojowy, który jest dopieszczony w każdym calu. Widać w nim zastosowanych 90 proc.  przemyśleń jakie mieli druhowie jednostki wobec nowego auta – mówił prezes OSP Kielno dh Krzysztof Grochocki.

D. Tryzna

Komentarze