Gmina Stara Kiszewa Inwestycje

Wygonin. Modernizacja infrastruktury drogowej. Za nami odbiór drogi w Wygoninie

21 grudnia odbył się odbiór techniczny nowego odcinka drogi gminnej wykonanego przez miejscowość Wygonin. Wykonawca – „DROMOS” przekazał do użytku ponad 150 m odcinek drogi, która zyskała nową nawierzchnię bitumiczną oraz umocnione pobocza.

Zadanie było wykonywane wspólnie z Nadleśnictwem Kaliska, które przekazało gminie na ten cel kwotę 110 tys. zł. W odbiorze uczestniczyli Nadleśniczy Nadleśnictwa Kaliska Andrzej Przewłocki oraz sekretarz Kordian Krommer.   

To nie koniec prac drogowych w Wygoninie. Obecnie trwają intensywne prace projektowe w ramach tzw. ZRID-u, który zatwierdzi dalszy przebieg drogi w kierunku „rybaczówki”. Dzięki tej inwestycji droga poprowadzona będzie z pominięciem kolizyjnego dotychczasowego przebiegu pomiędzy zabudowaniami. Gmina pozyskała już środki finansowe na realizację tego zadania w kwocie 446,8 tys. zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Rozpoczęcie robót zaplanowane jest w połowie 2024 roku.

Gmina Stara Kiszewa składa podziękowanie wykonawcy Przedsiębiorstwu Drogowo – Mostowemu „DROMOS” za bardzo dobrą organizację i terminową realizację robót. W imieniu samorządu i mieszkańców Wygonina kierujemy także podziękowania dla Nadleśnictwa Kaliska za współpracę i finansowe wsparcie przebudowy drogi.

UG/opr.red

Komentarze