Gmina Żukowo Powiat kartuski

Żukowo. Budowa Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta

Samorządowcy podpisali list intencyjny w sprawie dróg dojazdowych

8 lipca w Centrum Kultury „Spichlerz” w Żukowie pomorscy samorządowcy podpisali list intencyjny w sprawie współpracy przy budowie dróg dojazdowych do Obwodnicy Metropolitalnej. Wszystkie cztery biegną przez teren gminy Żukowo.

Obwodnica Metropolitalna już w 2014 roku znalazła się w pierwszej 10 najważniejszych inwestycji drogowych w Polsce do realizacji w perspektywie budżetowej UE na lata 2014-2020. Jednak pomimo gotowości dokumentacji i licznych apeli samorządowców z Pomorza realizacja tego projektu została przesunięta w czasie.

OMT finansowana przez rząd

Informacja na temat finansowania budowy Obwodnicy Metropolitalnej pojawiła się kilka tygodni temu. Wg zapowiedzi rządu przetarg na budowę ma być ogłoszony jeszcze w wakacje. Ma być ona sfinansowana ze środków budżetu państwa, a nie – jak zakładano pierwotnie z partnerstwa publiczno-prywatnego. Wartość inwestycji to 2,2 mld zł.  

List intencyjny

Samorządowcy z Pomorza zadeklarowali wspólne działania w sprawie współpracy przy budowie dróg dojazdowych do Obwodnicy Metropolitalnej. List intencyjny w tej sprawie został podpisany 8 lipca w Centrum Kultury „Spichlerz” w Żukowie przez marszałka pomorskiego Mieczysława Struka, burmistrza gminy Żukowo Wojciecha Kankowskiego,  samorządowców z Gdańska i powiatu kartuskiego oraz przedstawicieli Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot i Portu Lotniczego Gdańsk.

Współpraca samorządów

List przewiduje utworzenie zespołu, który do końca roku wypracuje rozwiązania dotyczące zarówno harmonogramu dalszych prac projektowych, jak również wskazania źródeł ich finansowania. 

– Sporządzona przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego koncepcja to punkt wyjścia do dalszych prac projektowych, które powinny stanowić podstawę do rezerwowania gruntów pod budowę planowanych połączeń w dokumentach planistycznych gmin, w szczególności w planach miejscowych – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Krwioobieg komunikacyjny Żukowa i regionu

Samorząd Województwa uwzględnił projektowany przebieg Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta w planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030. Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego przygotowało koncepcje przebiegu następujących dróg dojazdowych: „Wysoka” z węzłem „Chwaszczyno”, węzeł „Matarnia” – Port Lotniczy z węzłem „Miszewo”, węzeł „Glincz” z miejscowością Borkowo oraz węzeł „Żukowo” z węzłem „Gdańsk Karczemki”.

– Skoro mamy już informacje, że Obwodnica Metropolitalna będzie realizowana ze środków centralnych to rozpoczynamy prace nad połączeniem planowanych węzłów w Chwaszczynie, Miszewie, Żukowie i w Glinczu z układem drogowym, który jest przecież krwioobiegiem nie tylko naszej gminy, ale i regionu – mówi Wojciech Kankowski, Burmistrz Gminy Żukowo. 

Opr. SD

Komentarze