Gmina Kartuzy

1,5 mln zł dofinansowania na rozbudowę budynku GKS Cartusia

Kartuzy. Kolejne prace przy Stadionie Miejskim

Stadion Miejski w Kartuzach przeszedł już swoją metamorfozę, teraz czas na budynek klubu sportowego. Inwestycja warta 3 mln zł zyskała dofinansowanie w wysokości 50 proc. wartości. Ogłoszono już przetarg, który wyłoni wykonawcę.

Kartuski klub GKS CARUSIA wychował wielu zawodników, którzy obecnie reprezentują Kartuzy podczas najważniejszych rozgrywek zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym. Do września przyszłego roku zyska przebudowany i rozbudowany budynek klubu przy Stadionie Miejskim w Kartuzach. Jest to możliwe dzięki pozyskanemu przez gminę wielkiemu dofinansowaniu. 

Finansowy sukces

W marcu 2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie tego projektu do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.  Samorządy z całej Polski rywalizowały o środki  dostępne w  ramach programu Sportowa Polska – edycja 2021. Z pośród 287 złożonych wniosków, dofinansowanie otrzymało jedynie 65, w tym również Gmina Kartuzy. 

– Jesteśmy szczęśliwi, że udało nam się pozyskać tak dużą dotację. Stanowi ona połowę szacowanych kosztów przedsięwzięcia.  To bardzo ważna inwestycja, tym bardziej, że dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa w 2017 roku udało nam się wyremontować Stadion Miejski. Modernizacja budynku klubu będzie uzupełnieniem tego przedsięwzięcia. Gmina corocznie wspiera rozwój sportu i upowszechnianie kultury fizycznej, abyśmy mieli więcej tak wspaniałych zawodników jak np. Krzysztof Różnicki – mówi burmistrz Mieczysław Grzegorz Gołuński.

Wkrótce wyłonienie wykonawcy

Gmina Kartuzy ogłosiła postepowanie o zamówienie publiczne na realizację inwestycji dotyczącej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku klubu sportowego przy Stadionie Miejskim w Kartuzach.   Jeszcze nie został rozstrzygnięty. W tym celu zwołane zostanie posiedzenie Rady Miejskiej, aby zabezpieczyć w budżecie niezbędne środki finansowe. 

– Po wyrażeniu zgody przez radę,  będziemy mogli wybrać wykonawcę zadania, zaś roboty powinny zakończyć się do września przyszłego roku  – mówił burmistrz Kartuz.

Nowy, przestrzenny i funkcjonalny

Budynek klubu sportowego będzie służył jako zaplecze socjalne dla zawodników sekcji sportowych, które wyrażą chęć jego użytkowania. Z pewnością modernizacja obiektu zapewni im odpowiednie warunki bezpieczeństwa i komfortu.  

W ramach zadania planuje się przebudowę budynku na poziomie parteru, remont kotłowni, wymianę posadzek, wykończenie ścian, modernizację instalacji, budowę czterech kompleksów szatniowych dla zawodników wraz z natryskami i sanitariatami oraz węzłów sanitarnych dostępnych z zewnątrz, przystosowanie obiektu dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wykonanie nowych balkonów z możliwością obserwacji stadionu, wykonanie nowych biegów schodowych, kompleksową wymianę stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej, adaptację pomieszczeń I piętra na pomieszczenia dla sędziów oraz pomieszczenia biurowe oraz nadbudowę budynku o jedną kondygnację spełniającą funkcje pomieszczeń dla trenerów z niezbędnym węzłem sanitarnym. 

Opr. SD

Komentarze