Dodatek Samorządowy - podsumowanie VIII kadencji Gmina Kartuzy

Gminy Kartuzy. Zrównoważony rozwój obszaru gminy priorytetem minionej kadencji

Kadencja 2018 – 2023 w gminie Kartuzy upłynęła na realizacji wielu zadań, ogromnie istotnych dla rozwoju tego terenu. Przez ostatnie pięć lat zrealizowano inwestycje za kwotę prawie 158 milionów złotych! Pozyskano olbrzymią liczbę środków zewnętrznych – krajowych oraz z funduszy unijnych, łącznie to 115,4 mln złotych!

Gmina Kartuzy zajęła wysokie lokaty w rankingu „Sukces Kadencji 2018-2023”. Otrzymała pierwsze miejsce w swojej kategorii w zestawieniu „Infrastrukturalny Sukces Kadencji” oraz 10. w zestawieniu wykorzystania środków UE przez samorządy 2014–2021.

Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński obiecał mieszkańcom, że kartuskie jeziora będą czyste – słowa dotrzymał. Unikalny na skalę kraju projekt zakończył się z sukcesem, w Jeziorze Klasztornym Dużym już można się kąpać, a w tym roku gmina przystąpi do budowy kąpieliska.

 Dobra współpraca z innymi samorządami, a w szczególności z Samorządem Województwa Pomorskiego z Marszałkiem Mieczysławem Strukiem na czele oraz z Powiatem Kartuskim ze Starostą Bogdanem Łapą na czele zaowocowała wieloma zadaniami wykonanymi dla dobra mieszkańców Gminy Kartuzy.

Przykłady największych inwestycji, realizowanych w latach 2019 – 2023:

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA:

W CWS działa m.in. Klub Seniora

¨ Utworzenie domu kreatywności „Wspólna Chata” z biblioteką wiejską poprzez adaptację przyparafialnego zabytku w Kiełpinie

¨ Przebudowa budynku Kaszubskiego Dworu i utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego

¨ Budowa świetlicy wiejskiej w Kaliskach

¨ Rozbudowa strażnicy OSP w Prokowie

¨ Przebudowa sali widowiskowej w KCK

Kaszubski Dwór przeszedł gruntowny remont i utworzono w nim Centrum Wsparcia Społecznego
Nowa strażnica OSP Prokowo
Mieszkańcy Kiełpina zyskali Wspólną Chatę – nowe miejsce do spotkań, organizacji warsztatów i piękną bibliotekę

INFRASTRUKTURA SPORTOWA:

¨ Budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kartuzach

¨ Modernizacja i rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w Kartuzach

Nowy budynek dla sportowców przy kartuskim stadionie
Inwestycje w sport przynoszą znakomite wyniki zawodników gminnych klubów. Tu nowy stadion

INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYJNA:

Kanalizacja sanitarna w Kosach to pierwsza część wieloletniego projektu budowy sieci dla Smętowa Chmiel., Ręboszewa i Brodnicy Górnej

¨ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łapalicach

¨ Budowa sieci kanalizacyjnej w Mezowie

¨ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kosach

Mieczysław Grzegorz Gołuński, Burmistrz Kartuz

Ostatnie pięć lat w Gminie Kartuzy upłynęło bardzo pracowicie. Choć wciąż wiele przed nami, jestem dumny z tego, co dotąd zrobiliśmy. Udało nam się pozyskać rekordową ilość środków zewnętrznych i zrealizować historyczne inwestycje takie jak oczyszczenie kartuskich jezior, ale również wiele ważnych zadań rozpocząć – na przykład budowę sali gimnastycznej i łącznika w szkole w Brodnicy Górnej i hali widowiskowo-sportowej przy SP nr 2 w Kartuzach. Mieszkańcy doczekali się również nowej sali kinowo-widowiskowej w Kartuskim Centrum Kultury. W mieście pojawiły się nowe promenady nad jeziorami Klasztornym Małym i Dużym, na wsiach zagospodarowujemy tereny do rekreacji. Rozbudowujemy strażnice OSP oraz tworzymy nowe miejsca spotkań – takie jak Wspólna Chata w Kiełpinie, nowa sala w muzeum Kaszubskim, świetlica wiejska w Kaliskach czy Centrum Wsparcia Społecznego. Cały czas inwestujemy w drogi na terenach wiejskich i w mieście oraz rozbudowujemy sieć kanalizacji.

INWESTYCJE DROGOWE BIEŻĄCEJ KADENCJI:

Nowa ul. Starowiejska stanowi doskonałą alternatywę dojazdu do Kartuzy
Otwarcie ul. Rzemieślniczej w Kartuzach

W latach 2019-2023 na budowę, przebudowę i modernizację blisko 29 km dróg wydaliśmy 34,4 miliona złotych. Zrealizowane zadania: ul. Pogodna w Grzybnie, ul. Topolowa w Borowie, kładka nad torami na ul. 3 Maja w Kartuzach, droga do Centrum Sportów Wodnych na Złotej Górze, ul. Reja i Reymonta w Kartuzach, ul. Piwna w Borowie, ul. Starowiejska w Kiełpinie, drogi w Nowej Hucie, ul. Wiejska w Grzybnie, ul. Rzemieślnicza w Łapalicach, ul. Dworcowa w Kartuzach, droga w Pomieczyńskiej Hucie.

TURYSTYKA: Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami i stworzenie nowych przestrzeni rekreacyjnych z promenadami, pomostami i małą architekturą.

Klasztorna Struga została przepięknie zagospodarowana i mieszkańcy chętnie przy niej spacerują i wypoczywają
Promenada nad Jeziorem Klasztornym Małym

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże w Kartuzach

Budowa PSZOK-u w Kartuzach

Brzeg Jeziora Klasztornego Dużego już zagospodarowany. Niebawem powstanie tam także kąpielisko

INWESTYCJE OŚWIATOWE:

Rozwój bazy oświatowej i edukacja na jak najwyższym poziomie są od lat priorytetami dla władz gminy Kartuzy. Od 2014 trzykrotnie zwiększyła się liczba miejsc przedszkolnych w gminie, a szkoły są sukcesywnie modernizowane i rozbudowywane.

Zrealizowane i realizowane zadania:

Modernizacja poddasza i adaptacja go na sale lekcyjne w SP w Prokowie

 Rozbudowa SP w Łapalicach. Rozbudowa budynku SP nr 2 w Kartuzach

Modernizacja i przebudowa pomieszczeń SP nr 1 przy ul. marsz. Piłsudskiego w Kartuzach

Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Staniszewie (zadanie realizowane przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych i współfinansowane przez gminę Kartuzy)

Modernizacja budynku ZKiW w Brodnicy Górnej i utworzenie przedszkola „Tajemnice Leśnego Zakątka”

Adaptacja i modernizacja budynków SP w Kiełpinie i ZSO Nr 2 w Kartuzach na cele edukacji przedszkolnej wraz z budową nowych placów zabaw

Budowa hali sportowej z łącznikiem w ZKiW w Brodnicy Górnej (na ukończeniu)

Budowa hali widowiskowo – sportowej wraz z kompleksem strzelnic przy SP nr 2 w Kartuzach (w trakcie)

Dzięki pozyskanym dotacjom utworzyliśmy 6 nowych oddziałów przedszkolnych w Kartuzach i Kiełpinie
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Łapalicach zyskali nowe skrzydło
Plac zabaw i park w Brodnicy Górnej
Nowa hala widowiskowo-sportowa w SP nr 2 w Kartuzach ma zostać ukończona rok przed terminem

Komentarze