Miasto Kościerzyna Wokół nas

Kościerzyna. Wolontariacka inicjatywa dla seniorów

Kościerscy seniorzy mimo przedłużającej się pandemii, oprócz pomocy płynącej z instytucji samorządowych, takich jak MOPS I GOPS, otrzymują także wsparcie od wolontariuszy. Pomoc bezinteresowną, troskliwą i  zawiązującą przyjaźnie. Ich pomoc wynika z potrzeby serca, jest uzupełnieniem działań instytucji, stowarzyszeń, różnych mniej lub bardziej oficjalnych grup. Dociera często tam, gdzie ta pierwsza zawodzi. Często do miejsc omijanych, […]