Gmina Karsin Inwestycje

Wiele. Budowa ścieżki rowerowej. Połączy Karsin i Wiele z Kaszubską Marszrutą

Pomimo zimy trwa budowa ścieżki rowerowej z Wiela do granic powiatu w kierunku Lubni. Inwestycję realizuje powiat kościerski przy pomocy finansowej gminy Karsin. Prace realizuje firma Dominika Brzezińskiego z miejscowości Sznurki, która dała najlepszą ofertę spośród ośmiu startujących do przetargu. Roboty rozpoczęły się w grudniu ubiegłego roku od wykonania odcinka przy jeziorze Zmarłym Małym. Wykonawca […]

Gmina Karsin Inwestycje

Rekordowe 8 mln złotych na tegoroczne inwestycje w gminie Karsin

Tegoroczny budżet gminy po stronie dochodów jest większy o 1,2 mln zł od ubiegłorocznego. Zaplanowane wydatki są większe o ponad 2 mln zł. Jednak największy wzrost odnotować należy kwocie zaplanowanej na inwestycje. Jeżeli w roku ubiegłym było ich na około 5 mln zł, to w 2021 roku ich kwota może sięgnąć prawie 8 mln zł. […]