Szkolnictwo Wokół nas

Region. Ministerstwo Edukacji i Nauki wsłuchuje się w głos środowiska. Egzaminy maturalne i ósmoklasisty w nowej formule

Egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone w 2021 r., wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej. Pod koniec listopada 2020 r. rozpoczęły  się […]