Gmina Karsin Inwestycje

Wiele. Budowa ścieżki rowerowej. Połączy Karsin i Wiele z Kaszubską Marszrutą

Pomimo zimy trwa budowa ścieżki rowerowej z Wiela do granic powiatu w kierunku Lubni. Inwestycję realizuje powiat kościerski przy pomocy finansowej gminy Karsin.

Prace realizuje firma Dominika Brzezińskiego z miejscowości Sznurki, która dała najlepszą ofertę spośród ośmiu startujących do przetargu. Roboty rozpoczęły się w grudniu ubiegłego roku od wykonania odcinka przy jeziorze Zmarłym Małym. Wykonawca zamontował tu na 130 m.b. betonowe prefabrykaty tzw. ,,L”, wypełnił je ziemią, dzięki czemu powstał pas o szerokości 2,5 m doklejony do drogi, którym pobiegnie ścieżka. Ten etap prac został zakończony przed Świętami Bożego Narodzenia.

Zaczęli mimo śniegu

W drugiej połowie stycznia firma rozpoczęła korytowanie dalszego odcinka ścieżki, który biegnie przez tereny leśne i  wzdłuż istniejącego pasa przeciwpożarowego. W ubiegłym tygodniu jej odcinek od strony Wiela miał już ułożoną podbudowę cementową. Natomiast na dalszym trwało układanie krawężników i korytowanie trasy.

Całkowita długość ścieżki to 2200 metrów. Będzie miała ona żwirowo-gliniastą nawierzchnię szutrową. Tylko na wspomnianym odcinku przy Jeziorze Zmarłym Małym nawierzchnia jej będzie wykonana z kostki betonowej.

Na realizację tej inwestycji wykonawca ma czas do końca maja br.

Wiele zyska połączenie z trasami chojnickimi

Dzięki inwestycji mieszkańcy gminy Karsin i turyści zyskają połączenie z powiatem chojnickim, który może się pochwalić siecią ponad 160 km  ścieżek i szlaków rowerowych tworzących tzw. Kaszubską Marszrutą.

– Budowa tego szlaku rowerowego ma bardzo duże znaczenie dla obsługi ruchu turystycznego i będzie skutkować zwiększeniem potencjału i oferty  turystyczno – rekreacyjnej tego niewątpliwie atrakcyjnego regionu. Ważnym aspektem, jak w każdej tego typu inwestycji, jest także poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, chociażby poprzez to, iż ruch rowerowy zostanie odseparowany od ruchu samochodowego. Serdecznie dziękuję Radzie Gminy Karsin oraz Panu Wójtowi, za wkład własny w wysokości 50% kosztów realizacji tego zadania – o znaczeniu inwestycji mówiła Alicja Żurawska, starosta kościerski

Koszt całkowity inwestycji to ponad 900 tys. zł. Warto nadmienić, że na realizację tego zadania powiat pozyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Stawiają na ścieżki rowerowe

Będzie to druga ścieżka rowerowa wybudowana na terenie Gminy Karsin. Warto przypomnieć, że w 2017 r. za kwotę 1,05 mln zł. samorząd gminny zrealizował budowę 2,5-kilometrowej asfaltowej ścieżki rowerowej z Karsina do Wiela, która cieszy się wielkim powodzeniem zarówno mieszkańców jak i licznie odwiedzających gminę Karsin turystów. Samorząd nie zamierza jednak na tym poprzestać i konsekwentnie chce rozwijać gminną sieć ścieżek rowerowych. W bieżącym roku opracowane mają zostać dokumentacje budowy kolejnych ścieżek tj. z Karsina do granicy gminy w kierunku Czerska oraz z Borska przez Wdzydze Tucholskie do Lipy.

Nad/opr.red

Komentarze