Inwestycje Powiat kościerski

Garczyn. Inwestycja w Powiatowym Centrum Młodzieży. Roboty budowlane zakończone, teraz czas na wyposażenie

Na początku grudnia zakończył się pierwszy etap budowy hotelowca w PCM. Druga część inwestycji – wyposażenie obiektu i uporządkowanie jego otoczeni potrwa do końca marca bieżącego roku. Całkowity koszt inwestycji to blisko 1,3 mln zł.

Budowa nowego hotelowca ma wzmocnić potencjał turystyczny PCM i umożliwić temu miejscu wypracowywanie dochodów tak jak w Domu Wczasów Dziecięcych w Wygoninie. Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Na początku grudnia zakończyły się prace budowlane, spisano protokół i na jego podstawie skierowano zawiadomienie do inspekcji budowlanej.

– Teraz czekamy na inspekcję. Myślę, że po tym okresie świąteczno-noworocznym możemy spodziewać się inspekcji, która dokona formalnego odbioru, bo bez tego obiektu nie można użytkować – mówi Wiesław Baryła, dyrektor PCM Garczyn

Ten etap prac kosztował nieco ponad 1 mln zł. Na sfinansowanie jego złożyło się dofinansowanie w kwocie 376 tys. zł ze środków PFRON i kwota prawie 627 tys. zł z budżetu powiatu. Tu przypomnieć należy, że 400 tys. zł tego wkładu własnego pochodzi z dofinansowania jaki powiat uzyskał w roku ubiegłym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przygotować się do sezonu

Drugi etap inwestycji dotyczy prac związanych z uporządkowaniem terenu wokół hotelowca tzn. przystosowanie parkingu, dojazdu do budynków, zapewnienia oświetlenia zewnętrznego i monitoringu. Częścią tego etapu jest również wyposażenie obiektu. Na ten cel zarząd powiatu przeznaczył w roku ubiegłym dodatkowe 80 tys. zł.

– Jesteśmy teraz na etapie kompletowania wyposażenia. Mamy już wszystkie łóżka, stoły, szafy, aneksy kuchenne i teraz to montujemy. My to zakupiliśmy i teraz to montujemy. Jest tego dużo, bo wszystko to jest w częściach, ale na pewno zdążymy – tłumaczy W. Baryła

Ten etap inwestycji zakończyć się ma z końcem marca, a tym samym przed nowym sezonem. Do tematu będziemy powracać.

D. Tryzna

Komentarze