Gmina Karsin Samorząd

Gmina Karsin. Z XXVII sesji Rady Gminy. Jedyny wójt w powiecie z minimalnym wynagrodzeniem

Choć proponowana w uchwale podwyżka uposażenia wójta gminy była wyważona, to radni – głównie opozycji, nie zaakceptowali jej i zignorowali wystąpienie przewodniczącego ją uzasadniające. Opozycja przedstawiła swoją propozycję minimalnego wynagrodzenia, która o dziwo została przeforsowana. Wójt Karsina będzie otrzymywał 15 576 zł miesięcznie.

Przyjęta przez Sejm i podpisana przez Prezydenta RP z września ubiegło roku ustawa o podwyżkach wynagrodzenia dla m.in. wójtów, burmistrzów i prezydentów mówi, że w samorządzie do 15 tys. mieszkańców włodarz może otrzymywać maksimum 100 proc. wynagrodzenia bazowego. Jednocześnie minimalne wynagrodzenie nie może być niższe niż 80 proc. maksymalnego.

Wyważona propozycja

Projekt uchwały został przedstawiony przez Bogdana Peplińskiego przewodniczącego Rady Gminy. Mowa była w nim o 90 proc. podwyżce wójta gminy. Wzorowano się na sąsiednich samorządach podobnej wielkości, które już dużo wcześniej zatwierdziły podwyżki dla swoich wójtów. Treść uchwały pokazywała też przykłady dobrego zarządzania gminą przez wójta Romana Brunke i sukcesy jakie samorząd na tym polu osiągnął np. najwyższą w powiecie lokatę w rankingu ,,Gmina dobra dla życia’’. Dobre świadectwo na tym polu wójtowi wystawił sam marszałek pomorski Mieczysław Struk. Obecny na otwarciu nowych ulic w Karsinie i Osowie w listopadzie ubiegłego roku mówił ,,Chcę powiedzieć, że samorząd gminy Karsin z wójtem na czele jest naprawdę bardzo aktywny. Uważam, że powinniście wspierać swojego wójta, aby dalej tak się działo. Tu, w gminie Karsin administracja jest trzymana w dobrych rękach i wierzę, że to zapewni dalszy rozwój gminy.’’

Autopoprawka radnej Kariny Florek

W dalszej części procedowania uchwały autopoprawkę do niej zgłosiła radna Karina Florek. Zaproponowała obniżenie stawki wynagrodzenia do 80 proc. Kiedy doszło do głosowania okazało się, że trzema głosami radnych Jana Wardyna, Krzysztofa Datty i Marcina Kruta poprawka radnej K. Florek zyskała większość. Stąd od 1 sierpnia wójt gminy Karsin R. Brunke będzie otrzymywać 15 776 zł brutto miesięcznie.

Wójt R. Brunke zapytany przez naszą redakcję o głosowanie skomentował je następująco: ,,Przez 27 lat pracy w samorządzie nigdy nie pełniłem funkcji wójta dla pieniędzy. Obecnie ważniejszą sprawą dla mnie jest szybkie przeprowadzenie przetargów na modernizację budynku Urzędu Gminy, budowę ulicy Wicka Rogali w Wielu czy ścieżki rowerowej Karsin-Dębowiec. Ponadto gmina musi pilnie przygotować kolejne wnioski do „Polskiego Ładu” na: budowę remizy OSP Karsin, drogi asfaltowej do ośrodka Largo w Borsku, czy kanalizacji z Wdzydz Tucholskich do Lipy’’. Do tematu powrócimy.

D. Tryzna

Komentarze