Gmina Somonino OSP

Kaplica. Wyjątkowa uroczystość na 57-lecie OSP. Sztandar dla jednostki

W miniony piątek i sobotę w Kaplicy gmina Somonino, odbyła się szczególna uroczystość, która tylko raz zdarza się w życiu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Strażacy-ochotnicy z Kaplicy doczekali się własnego sztandaru, który jest odzwierciedleniem najlepszych tradycji 57-letniej służby społeczeństwu. Moment nadania sztandaru jednostce jest historycznym wydarzeniem, gdyż sam sztandar jest materialnym odzwierciedleniem najlepszych tradycji służby […]

Gmina Somonino OSP

Goręczyno. Czyn społeczny strażaków – ochotników. Zagospodarowali nową przestrzeń przed strażnicą

W ubiegłą sobotę grupa druhów pod kierownictwem prezesa Andrzeja Ustowskiego wykonała prace ziemne i budowlane, w związku z pozyskaniem przez jednostkę dodatkowego terenu. Umożliwi to wykonanie nowej nawierzchni przed strażnicą i dało większą przestrzeń do dyspozycji druhów. Jak podkreśla dh Andrzej Ustowski to wszystko dzięki życzliwości proboszcza miejscowej parafii ks. Huberta Kitowskiego. Po raz kolejny […]