Gmina Sierakowice Samorząd

Gmina Sierakowice. Sesja absolutoryjna. Wotum zaufania i absolutorium dla wójta

Radni z Sierakowic wyrazili swoje poparcie dla wójta gminy Tadeusza Kobieli, udzielając mu wotum zaufania. Wszyscy zgodzili się udzielić włodarzowi gminy także absolutorium. Sierakowiccy radni nie zgłosili uwag do raportu o stanie gminy, jednak nie osiągnęli jednomyślności. W sumie za wotum zaufania głosowało 8 radnych, głosów wstrzymujących odnotowano 4. Jednomyślne absolutorium Przedstawiając sprawozdanie finansowe wójt […]

Powiat kościerski Samorząd

Kościerzyna. Sesja Absolutoryjna Rady Powiatu Kościerskiego. Zarząd powiatu pozytywnie rozliczony za 2022 rok

Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok przedstawiła starosta Alicja Żurawska. Mówiło ono o znacznym przyroście dochodów, zrealizowanych inwestycjach i dobrej kondycji finansowej samorządu. Dane te były podstawą do udzielenia jednomyślnego wotum zaufania i absolutorium dla zarządu. Na tej najważniejszej sesji nie było aż trójki radnych. Raport o stanie powiatu był ogólnodostępny już od końca kwietnia, stąd […]

Gmina Kościerzyna Sport Szkolnictwo Wokół nas

Gmina Kościerzyna. Nagrodzono 33 sportowców z terenu gminy

24 maja w urzędzie gminy odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe. W tym roku 33 zawodniczek i zawodników otrzymało stypendia dla sportowców.  Gmina wiejska Kościerzyna wspiera rozwój sportowych talentów. Co roku nagradza stypendiami sportowymi najwybitniejszych zawodników. Podobnie jak co roku, wnioski oceniane były według kryteriów regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień […]

Gmina Kartuzy Szkolnictwo Wokół nas

Kartuzy. Projekt „Miesiąc Przedsiębiorczości w ZSZiO”. Wartościowy projekt uczniów ze „Wzgórza”

Już po raz XIV zrealizowany został projekt „Miesiąc Przedsiębiorczości w ZSZiO”. Projekt skierowany był do wszystkich uczniów „Szkoły na Wzgórzu” oraz młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu kartuskiego. Celem głównym projektu było zwiększenie poziomu wiedzy ekonomicznej młodzieży poprzez realizację licznych szkoleń, warsztatów, konkursów i wycieczek edukacyjnych. W realizację projektu włączyli się lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele banków, […]

Gmina Chmielno Kultura Wokół nas

Borzestowo. Spotkanie członków Remusowego Kręgu. Z redaktorami „Pomeranii” o kaszubskim wydawnictwie

12 maja miało miejsce ostatnie w bieżącej edycji spotkanie Zrzeszeńców, których łączy Remusowy Krąg. Było to 8. spotkanie, które zamknęło XXII edycję. W tych statystykach warto odnotować jeszcze jedną wartość. Jak podkreśla Brunon Cirocki, pomysłodawca Remusowego Kręgu i prowadzący od samego początku jego spotkania, było to już 174. zebranie. Wyróżniało je wiele akcentów związanych z […]