Gmina Sierakowice Samorząd

Gmina Sierakowice. Sesja absolutoryjna. Wotum zaufania i absolutorium dla wójta

Radni z Sierakowic wyrazili swoje poparcie dla wójta gminy Tadeusza Kobieli, udzielając mu wotum zaufania. Wszyscy zgodzili się udzielić włodarzowi gminy także absolutorium.

Sierakowiccy radni nie zgłosili uwag do raportu o stanie gminy, jednak nie osiągnęli jednomyślności. W sumie za wotum zaufania głosowało 8 radnych, głosów wstrzymujących odnotowano 4.

Jednomyślne absolutorium

Przedstawiając sprawozdanie finansowe wójt zaznaczył, że na koniec 2022 roku gmina osiągnęła dochody na poziomie 155,38 mln zł, natomiast wydatki ukształtowały się na poziomie 156,59 mln zł, w tym wydatki majątkowe osiągnęły 20,17 mln zł.

Podczas sprawozdania z budżetu gminy wójt zwrócił uwagę na rosnący poziom regulacji finansów gminnych. Mimo to radni pozytywnie ocenili ubiegłoroczny budżet.

– W moich rozmowach z licznymi samorządowcami od 32 lat nie było przypadku takiej katastrofy. Wszystkie mają problemy, bo nie wiadomo jak spiąć te budżety. Jednak zapewniam, że tak jak było to do tej pory, będziemy konsekwentnie pozyskiwać i zabezpieczać środki finansowe – zaznaczył włodarz.

Po przystąpieniu do głosowania nad absolutorium, radni udzielili go jednomyślnie 12 głosami „za”.

– Dziękuję za to uznanie, bo już po raz 32. uzyskałem absolutorium. Chciałbym podziękować za zrozumienie i pracę. W tej gminie już niewiele potrzeba, ale to co się udało wykonać, to wykonano z dużą satysfakcją i wysiłkiem. Jeszcze raz serdecznie dziękuję radnym za wsparcie za to, że chcieli być i byli – podziękował wójt T. Kobiela.

Następnie włodarz gminy na ręce skarbnik Marioli Klinkosz złożył kwiaty i podziękowania.

Red.

Komentarze