Gmina Przodkowo Inwestycje

Ambitny plan poprawy infrastruktury drogowej

Gmina Przodkowo prowadzi przemyślany plan budowy i modernizacji dróg, co roku pozyskując znaczące fundusze zewnętrzne. W planach jest dokończenie inwestycji już rozpoczętych, na dofinansowanie których gmina złożyła wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych.

Do 10 sierpnia gminy miały czas, aby złożyć wnioski o dofinansowanie z następnego rozdania Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina złożyła wnioski na łączną kwotę 9,6 mln zł, dzięki którym powstać ma 6 km zmodernizowanych dróg. Większość wniosków dotyczy modernizacji odcinków już rozpoczętych, a ewentualnie pozyskane pieniądze z nowego rozdania pozwolą na ich dokończenie. Największy wniosek dotyczy drogi Przodkowo – Bursztynik. Obecnie droga jest dwukierunkowa, bardzo wąska, bez chodnika i prowadzi do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie i do zabudowań Bursztynika. W porozumieniu ze starostwem uzgodniono  utworzenie części wjazdowej i wyjazdowej ze szkoły średniej. Obie te części będą jednokierunkowe, co służyć ma poprawie bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i gości. Zbudowany też zostanie oświetlony chodnik o długości 1,3 km, oraz nowe miejsca parkingowe. Koszt całej inwestycji wynieść ma 3,5 mln złotych.

Kolejne odcinki krótsze


Kolejny wniosek jaki gmina złożyła, dotyczy dokończenia ul. Krótkiej w Smołdzinie. Jest to odcinek o długości prawie 300 m, którego budowa zakończy inwestycję w tym rejonie.
– Następny wniosek dotyczy  ul. Kaszubskiej w Kawlach Dolnych. Przewidywany koszt wynosi niecałe 2 mln złotych, a długość to prawie 1,5 km – powiedział nam wójt Andrzej Wyrzykowski.  Część inwestycji zostanie wykonana w tym roku, druga część w następnym – dodał wójt.
Kolejny wniosek odnosi się do ul. Jeziornej w Pomieczynie. Tam kosztem ponad 700 tys. zł, ukończony ma być odcinek o długości ponad 0,5 km, który zostanie ukończony w tym roku.
Następny wniosek tyczy się ul. Dworskiej w Młynku, a wartość inwestycji zamknąć ma się w kwocie ponad 1,5 mln zł. Długość realizacji odcinka to 1,3 km.
Ostatni wniosek na który gmina aplikuje o dofinansowanie  z FDS dotyczył ul. Radosnej w Tokarach, do Warzenka. Koszt przedsięwzięcia wynosi prawie 1,7 mln zł. Tam także prace obejmą odcinek o długości 1,3 km.
-Wartość projektów z poprzedniego rozdania FDS to ponad 15 mln zł. Realizujemy je w tym roku, w roku następnym, a jedna inwestycja będzie wykonana w roku 2022. Jeżeli uda nam się pozyskać dofinansowanie w kolejnym rozdaniu, to wtedy ilość dróg dokończonych, zmodernizowanych w gminie, znacząco wzrośnie – podsumował wójt gminy A. Wyrzykowski.

BM

Komentarze