Gmina Nowa Karczma Inwestycje

Gmina Nowa Karczma. Modernizacja dróg śródpolnych. Kościerski PUD-M utwardzi drogę w Grabowie

W roku bieżącym gmina realizowała kilka inwestycji drogowych finansowanych przede wszystkim z Funduszu Dróg Samorządowych. Natomiast zadanie w Grabowie finansowanie jest z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych prowadzonego przez samorząd pomorski.

Inwestycja w Grabowie Kościerskim to modernizacja przedłużenia ul. Akacjowej. Stąd w ramach zadania zaplanowano, że pierwszy odcinek drogi tj. 158 m.b. będzie utwardzony asfaltem, a reszta ponad 400 m.b. będzie utwardzona kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Droga zostanie na nowo wykorytowana i nawet tam, gdzie był stary bruk będzie utwardzone kruszywo. Łącznie zmodernizowany zostanie odcinek o długości 580 metrów.

Zadanie to zostało zgłoszone do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zarządzanego przez Marszałka Pomorskiego. Gminie przyznano dofinansowanie.

Oferta poniżej kosztów

Według szacunku wykonanego przez urząd inwestycja miał kosztować nieco ponad 200 tys. zł. Do ogłoszonego przetarguna wyłonienie wykonawcy, zgłosiły się dwie firmy. Pierwsza z nich, czyli Usługi Transportowe Adama Chlechowicza zaproponowała kwotę nieco ponad 190 tys. zł. Natomiast Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych z Kościerzyny wyceniło realizację inwestycji na prawie 178 tys. zł. Ostatecznie to właśnie ta firma wygrała przetarg.

-To inwestycja ważna dla mieszkańców, bo biegnie pod górkę i zawsze podczas ulew nawierzchnia drogi była rozmywana. My, jako gmina musieliśmy to ciągle równać, ale taka sytuacja była na dłuższą metę trudna do zaakceptowania i dla mieszkańców i urzędu – tłumaczy wójt Andrzej Pollak

Do tematu będziemy powracać.

red.

Komentarze