Inwestycje Powiat kościerski

Kościerzyna. Inwestycja powiatu kościerskiego. Otwarcie hali sportowej w ,,Budowlance’’ przesunięte

W ubiegłym tygodniu okazało się, że z planowanego na 15 stycznia uroczystego otwarcia nowej hali sportowej w PZS Nr 2 w Kościerzynie nic nie będzie. Jak informuje starostwo, powodem jest konieczność wykonania poprawek, które odnotowała komisja odbierającą tę dużą inwestycję.

W ostatnich dwóch latach była to główna inwestycja oświatowa powiatu. Chodzi o budowę nowej hali sportowej, remont starej sali gimnastycznej oraz budowę parkingów przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Kościerzynie. Całkowita wartość inwestycji to około 7 mln zł. Jej wykonawcą jest firma ECOZET z Kalisk Kościerskich. Prace rozpoczęły się w kwietniu roku 2020. W październiku na dachu nowej hali zawisała wiecha.

– Roboty prowadzone są bardzo profesjonalnie, a realizowane obecnie prace nawet wyprzedzają założenia harmonogramu. To dobrze wróży na przyszłość… – mówiła wtedy Alicja Żurawska starosta kościerski

Cały ubiegły rok upłynął firmie na pracach wykończeniowych na obu obiektach. Na początku grudnia ubiegłego roku zgodnie z terminami wykonawca zgłosił gotowość do odbioru inwestycji. 20 grudnia powołana przez starostwo komisja przeprowadziła czynności odbioru. W ich toku stwierdzono konieczność wykonania prac poprawkowych wewnątrz obiektów i na terenie wykonanego parkingu. W protokole znalazły się też uwagi dotyczące posprzątania poprowadzonych pracach m.in. wyczyszczenie elewacji nowej hali.

– Dokonany przez komisję przegląd prac wskazał usterki, których ilość i termin usunięcia niektórych z nich powoduje, iż planowane przez nas na połowę stycznia 2022 roku uroczyste otwarcie tej inwestycji, musi niestety zostać przełożone w czasie – mówiła m.in. w komentarzu do prac komisji starosta A. Żurawska

Stan na 4 stycznia br.

Podczas wizyty placu budowy dwa tygodnie później widać było, że wykonawca wziął sobie do serca uwagi komisji. Prace poprawkowe koncentrowały się przede wszystkim w wyremontowanej sali gimnastycznej i przy schodach w łączniku pomiędzy halami. Nowa hala robiła wrażenie swoją wielkością i ilością zamontowanego wyposażenia. Wykonywane były tam końcowe prace poprawkowe przez pojedynczych pracowników. Również na zewnątrz trwały prace ziemne związane z porządkowaniem skarp przy parkingu. Jak usłyszałem od kierownika budowy, elewacja obiektu została wymyta. Lecz najważniejszą rzeczą w tej sytuacji była wiadomość, że wykonawca ma decyzję dopuszczającą obiekt do użytkowania. Kierownik budowy proszony o więcej informacji na ten temat odesłał do firmy. 5 stycznia otrzymaliśmy odpowiedź od Jarosława Turzyńskiego dyrektora technicznego, którą zamieszczamy obok. Otrzymaliśmy również bogatą dokumentację zdjęciową stanu inwestycji na dzień 10 stycznia. Widać na niej, że zarówno obie sale, łącznik, łazienki jak i pomieszczenia pozostałe są wyprzątane, czyste. To chyba najlepszy znak, że prace budowlane i te dotyczące poprawek zostały zakończone.  Do tematu będziemy powracać.

D. Tryzna

Jarosław Turzyński dyrektor techniczny firmy ECOZET

Szanowny Panie Redaktorze, odpowiadam zgodnie z obietnicą.

Podczas prac komisji odbiorowej stwierdzono usterki niemające żadnego wpływu na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. W takim przypadku standardową procedurą jest wyznaczenie Wykonawcy czasu na usunięcie usterek i później sprawdzenie czy zostały rzeczywiście usunięte. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dopuszczająca obiekt do użytkowania została przez Wykonawcę uzyskana.

Podkreślić należy to, że realizacja tak dużej inwestycji nie należała do kategorii łatwych w dobie ogólnoświatowej pandemii COVID 19. Zawarte umowy z dostawcami i podwykonawcami często trzeba było renegocjować. Poważne problemy z dostawami materiałów i ich dostępnością, powodowały przesunięcia w terminach wykonania prac, a ogromne podwyżki cen materiałów i usług zmuszały Wykonawcę do niespotykanych do tej pory w branży budowlanej wysiłków zamknięcia inwestycji w zakontraktowanej kwocie. Mimo tych wszystkich trudności Wykonawca zgłosił do Zamawiającego w terminie umownym zakończenie robót budowlanych.

Chciałbym podkreślić, że w ciągu procesu budowlanego współpraca pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą układała się bardzo dobrze. Tym bardziej jesteśmy zaskoczeni takim obrotem sprawy na finiszu inwestycji. Mam głęboką nadzieję, że obecna sytuacja nie spowoduje sporu Wykonawcy z Zamawiającym i panujące do tej pory dobre relacje nie zostaną zakłócone.

Stan prac na 4 stycznia

Stan prac na 10 stycznia

Komentarze