Gmina Sierakowice Inwestycje

Sierakowice. Kolejne pieniądze z rządowego programu na drogi. Za 9,2 mln zł przebudują m.in. 14 skrzyżowań

Wczoraj wojewoda pomorski Dariusz Drelich i wójt gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela podpisali umowę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje w ośmiu miejscowościach. Na dzień dzisiejszy pomoc wynosi 2,11 mln zł, ale może być zwiększona do 50 proc. wartości inwestycji.

Celem inwestycji jest budowa i przebudowa dróg w miejscowościach Jelonko, Karczewko, Kujaty, Migi, Piekiełko, Puzdrowo, Sierakowice oraz Tuchlino. Zamierzenie obejmuje budowę dróg gminnych w miejscowościach: Migi, Patoki, Sierakowice, Jelonko, Puzdrowo (droga relacji Sierakowice-Piekiełko), Karczewko wraz z drogą relacji Tuchlino-Kujaty oraz przebudowę skrzyżowania ulicy Piwnej z ul. Kartuską w miejscowości Sierakowice. Łączna długość wszystkich odcinków objętych przedmiotowym wnioskiem wynosi ok. 4130 m.b.

Cel inwestycji

Gmina Sierakowice konsekwentnie inwestuje w poprawę jakości dróg publicznych oraz dla podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Stąd celem projektu jest m.in. podniesienie standardów technicznych dróg gminnych, poprawa spójności sieci dróg publicznych, poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców oraz pozostałych użytkowników publicznej infrastruktury drogowej. Inwestycja wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz na bezpieczeństwa pieszych.

W ramach inwestycji planuje się budowę elementów uspokajających ruch tj. przebudowę 14 skrzyżowań, budowę sygnalizacji świetlnej czy budowę przejścia dla pieszych z wyspą dzielącą. Projekt obejmuje wykonanie kompleksowych drogowych robót budowlanych z uwzględnieniem budowy sieci kanalizacji deszczowej, infrastruktury elektrycznej oraz teletechnicznej.

Kosztorysowa wartość inwestycji to 9,24 mln zł.

Otrzymane dofinansowanie ze środków RFRD wynosi 2,11 mln zł, jednak gmina wnioskowała o 50 proc. kosztorysowej wartości inwestycji w związku z powyższym kwota dotacji może ulec zwiększeniu.

UG/opr.red

Fot. Elwira Cyman

Komentarze