Inwestycje Powiat kościerski Samorząd

Wdzydze. Konwent Samorządowy. Spotkanie zdominowały drogi

Comiesięczne spotkanie włodarzy samorządów powiatu kościerskiego tym razem odbyło się we Wdzydzach Kiszewskich 15 lutego. Oprócz nich w spotkaniu uczestniczyło liczne grono szefów instytucji działających w powiecie oraz gość specjalny wicemarszałek Leszek Bonna.

Gospodarzem konwentu był wójt gminy Kościerzyna. W zebraniu uczestniczyli: Ewa Bork-Aponowicz, prezes Sądu Rejonowego w Kościerzynie, Marzena Mrozek, prezes Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie, Tomasz Lewkowicz z fundacji ,,Dbamy o klimat’’, st. bryg. Tomasz Klinkosz, komendant Państwowej Komendy Straży Pożarnej w Kościerzynie. Spotkanie zaszczycił też wizytą wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna.

Na tapecie DW 221

Jako że L. Bonna w samorządzie pomorskim odpowiada za drogi, to korzystając z jego obecności samorządowcy kościerscy poruszyli sprawę remontu DW 221. Wokół tej inwestycji narosło tyle negatywnych emocji, że konieczne było je wyjaśnić.

– Swego czasu złożyliśmy już kilka deklaracji i wstępnie uzgodnione było, że ta inwestycja będzie zaczynała się od Kościerzyny w kierunku Gdańska. Niestety dzisiaj nie jest to wcale takie pewne, ponieważ swoje warunki postawił starosta gdański. […] Niemniej, wszystkie samorządy powiatu kościerskiego, którym leży na sercu dobro i przebudowa tej drogi, bo ona jest w stanie najgorszym w województwie, zrobimy wszystko, aby tę inwestycję najpóźniej w następnym roku rozpocząć od Kościerzyny – informuje starosta A. Żurawska.

Jak usłyszeliśmy od niej, dobrą wiadomością jest to, że samorząd pomorski chce ją budować. Gorszą jest jej nowy koszt. Przebudowa DW 221 ma kosztować 600 mln zł. To znaczy, że każdy jej kilometr wart jest ponad 10 mln zł.

– Wicemarszałek podkreślał, że trzeba wypracować wspólne, optymalne stanowisko samorządów odnośnie tej inwestycji. Służyć ma temu spotkanie, które odbędzie się 28 lutego w Przywidzu – podsumowuje temat tej drogi A. Żurawska.

Inne drogi

Kolejną, dobrą wiadomością jest to, że samorząd pomorski kontynuuje przebudowę DW 214 w Starej Kiszewie. Niedawno wyłoniony został wykonawca dwóch ostatnich etapów tej inwestycji i prace trwają. To samo dotyczy również przebudowy DW 235 na odcinku biegnącym przez miejscowość Kalisz. To niecałe 900 m.b. Natomiast wymaga generalnej przebudowy i dużego nakładu. W tej chwili, jak usłyszeliśmy, koszt tej inwestycji to około 5 mln zł. Naprawdę w tym miejscu ta droga jest w złym stanie. Stąd potrzebna jest budowa kanalizacji burzowej, chodników, zjazdów itd.

– My również zadeklarowaliśmy wkład finansowy do tej inwestycji i oczywiście ją podtrzymujemy – przypomina starosta kościerski.

Generalnie z wystąpienia wicemarszałek wynika, że samorząd pomorski tylko w roku ubiegłym i w bieżącym na remonty i przebudowy dróg wojewódzkich wyda około 42 mln zł.

Inne sprawy

Podczas konwentu E. Bork-Aponowicz omówiła temat nowego obowiązku gmin, jakim jest organizacja prac społecznych dla nieletnich. Prezes kościerskiego szpitala poruszyła temat współpracy w zakresie rehabilitacji onkologicznej, rehabilitacji kardiologicznej, wolontariatu oraz współpracy w zakresie współfinansowania remontów szpitala specjalistycznego. T. Lewkowicz omówił temat „Gmina bezpieczna energetycznie”  w zakresie stworzenia na terenie powiatu kościerskiego klastra i spółdzielni energetycznej. Komendant st. bryg. T. Klinkosz omówili możliwości pozyskania przez samorządy gmin dofinansowania na budowę toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych w liczbie jednej takiej instalacji w powiecie.

SP/opr.red

Komentarze