Gmina Żukowo Inwestycje

Banino. Budowa szkoły przy ul. Lotniczej. Za tydzień wmurowanie kamienia węgielnego

Szybko pną się do góry mury nowej szkoły w Baninie. Wszystko za sprawą wykonawcy BMI Sp. z o.o. z Żukowa, dla którego ta inwestycja jest pokazową. Jej koszt to 26,8 mln zł.

W roku ubiegłym zrealizowano w całości prace rozbiórkowe i ziemne. Wylane zostały ściany fundamentowe, wykonano ich izolację oraz zasypki zewnętrzne i wewnętrzne. Została wykonana gospodarka podposadzkowa. W styczniu br. prace dotyczyły parteru budynku.

Na dzień 19 stycznia, w rejonie zaplecza hali sportowej oraz środkowego segmentu B ściany były wymurowane pod strop. W tej przestrzeni został zakończony również montaż stropu kanałowego sprężonego. W pozostałej części budynku ściany sięgały połowy piętra. Jak informuje urząd gminy, na dzień 6 lutego zaplanowane zostało wmurowanie kamienia węgielnego.

Inwestycja za 26,8 mln zł

W ramach inwestycji powstanie szkoła dla ok. 700 uczniów. Łączna powierzchnia zabudowy wynosi 2658,73 m2, natomiast łączna powierzchnia użytkowa to 5304,94 m2. W obiekcie zaprojektowano:

21 sal lekcyjnych w części rozbudowywanej i nadbudowywanej, 5 sal lekcyjnych w segmencie istniejącym przebudowywanym i nadbudowywanym. Wybudowana zostanie hala sportowa z zapleczem obejmującym 4 przebieralnie z węzłami sanitarnymi. Budynek będzie zapewniał dostęp dla osób niepełnosprawnych. Natomiast zagospodarowanie terenu przewiduje wykonanie zatoki kiss&ride. Inwestycja została dofinansowania kwotą blisko 14 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych ,,Polski Ład’’.

D. Tryzna

Komentarze