Gmina Somonino Wywiady

,,…Będziemy mieć pełne ręce roboty…’’

Z Marianem Kowalewskim, wójtem gminy Somonino rozmawiał Dariusz Tryzna.

Co dzisiaj jest najważniejsze dla gminy?

W tej chwili najważniejsze jest rozstrzygnięcie przetargu na inwestycje z ,,Polskiego Ładu’’. Przypomnę, że z naszej Gminy zostały zaopiniowane pozytywnie dwa wnioski. Jeden dotyczył budowy boisk sportowych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury towarzyszącej przy Szkole Podstawowej w Borczu. Otrzymaliśmy na niego 1,72 mln zł. Drugi projekt to budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownią oraz przyłączami wodociągowymi w Starkowej Hucie i Egiertowie. Na to zadanie otrzymaliśmy 1,4 mln zł.

Dwa tygodnie temu ogłosiliśmy przetargi na wyłonienie wykonawców na te dwa zadania. Zależy nam na czasie, gdyż są to zadania jednoroczne. Po drugie, wobec ostatnich podwyżek chcielibyśmy wiedzieć, czy zmieścimy się w planowanych kwotach.

Ale to nie jedyne z ujętych w tegorocznym budżecie inwestycji, które rozbudowują infrastrukturę tego typu.

Oczywiście. Prawie 1,6 mln zł przeznaczyliśmy na rozbudowę i modernizację systemu wod-kan na terenie aglomeracji Somonino. Realizację tego zadania wspierają pozyskane środki zewnętrzne. W budżecie mamy też zarezerwowane ponad 1,5 mln zł na rozbudowę infrastruktury wodociągowej w Starkowej Hucie. Oprócz inwestycji oświatowej w Borczu przeznaczyliśmy 600 tys. zł na wykończenie pomieszczeń nieczynnego od 23 lat poddasza w budynku szkoły w Somoninie przy ul. Osiedlowej. Przypomnę, że pierwszy etap prac przy tym zadaniu został zrealizowany w ubiegłym roku, dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie ponad 655 tys. zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 722,5 tys. zł. W tym roku chcielibyśmy zająć się wyposażeniem pomieszczeń i przygotowaniem auli do użytkowania. Dzięki temu będziemy mieli możliwość organizowania większych wydarzeń, także biletowanych, a szkoła zyska aule z prawdziwego zdarzenia. W budżecie zarezerwowaliśmy też 1 mln zł na budowę świetlic kontenerowych, które służyć będą mieszkańcom sołectw Rąty i Wyczechowo. Budowa świetlicy w Wyczechowie uzyskała dofinansowanie w kwocie 200 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla wsi popegeerowskich. W Wyczechowie świetlica stanie przy obecnym placu zabaw. Natomiast w Rątach ma ona powstać przy ul. Kamiennej. Świetlica ta ma służyć mieszkańcom sołectw Rąty oraz Sławki. Przewidywany koszt budowy obu świetlic to około 860 tys. zł przed przetargiem.

Kolejną ważną kwestią jest planowana budowa parkingu w centrum wsi Somonino.  W tym roku finalizujemy zakup działki od PKP, na której planujemy zbudować nowy parking przeznaczeniem dla mieszkańców odwiedzających urząd, ośrodek zdrowia i korzystających z linii kolejowych. Na remont i odwodnienie parkingu za urzędem Gminy wraz z ogrodzeniem przeznaczyliśmy kwotę 400 tys.

Łączny montaż finansowy na wymienione przeze mnie inwestycje to około 9,5 mln zł.

Co z inwestycjami drogowymi zaplanowanymi na ten rok?

Jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, to zacznę od tej już realizowanej, czyli przebudowy wiaduktu kolejowego na Bernardynie. Inwestycję wartą prawie 1,4 mln zł planujemy zakończyć w lipcu. Na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie z RFIL w kwocie 900 tys. zł. Będziemy też realizować przebudowę drogi Wyczechowo – Trątkownica, na którą pozyskaliśmy w ubiegłym roku dofinansowanie z RFRD. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 2,9 mln zł. Jest to koszt dwóch etapów w tym budowy ciągu pieszo-rowerowego z Somonina do Wyczechowa oraz drogi asfaltowej z ciągiem pieszo-rowerowym z Wyczechowa do Trątkownicy. Zaplanowaliśmy też modernizację drogi transportu rolnego w Sławkach. Do tego należy dołożyć jeszcze przebudowę przejść dla pieszych na ul. Siemiana i Witosławy w Somoninie. Całkowity koszt inwestycji po przetargu to prawie 205 tys. zł, w tym dofinansowanie w wysokości 152,7 tys. zł. Ponadto w ostatnich dniach otrzymaliśmy dobrą wiadomość, że z tegorocznego rozdania tego programu otrzymaliśmy dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej w Trątkownicy oraz drogi gminnej w kierunku Kamiennego Wesela. Koszt tej inwestycji to ponad 500 tys. zł. Pozyskane dofinansowanie sięga kwoty 258 tys. zł. Będzie to kontynuacja poprzedniego zadania drogowego w tej miejscowości. W jego ramach zostanie poprawiona nawierzchnia drogi w kierunku zabytkowych kurhanów w miejscowości Kamienne Wesele oraz pociągnięta zostanie dalej ścieżka rowerowa. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu na tym obszarze. Zadanie jest zaplanowane do realizacji w roku bieżącym.

Należy tu również wspomnieć, że przy podziale tegorocznego budżetu na inwestycje zdecydowaliśmy się przeznaczyć po 100 tys. zł dla każdego sołectwa na modernizację jego dróg. To odpowiedź na sygnały od sołtysów i od radnych. W sumie na ten cel zostało przeznaczonych 1,6 mln zł. Ale to nie wszystko. Dołożyliśmy 160 tys. zł do modernizacji drogi wiodącej od ,,krajówki’’ do Piotrowa, którą realizuje gmina Kościerzyna (około 600 metrów asfaltu) oraz 250 tys. zł do kolejnego odcinka tej samej drogi, którą realizuje gmina Stężyca (około 750 metrów asfaltu). Przeznaczyliśmy również dotację celową z budżetu gminy w wysokości 200 tys. zł dla Powiatu Kartuskiego na budowę ronda na skrzyżowaniu DW224 i drogi powiatowej do Kiełpina. Przewidywany koszt inwestycji to około 4 mln zł, w tym Urząd Marszałkowski około 2 mln zł, Starostwo Powiatowe około 1 mln zł. Pozostałą kwotę proporcjonalnie Gmina Kartuzy i Gmina Somonino. Ponadto dofinansujemy też budowę chodników przy drogach powiatowych biegnących przez nasze miejscowości. Planujemy również dalszy odcinek ścieżki rowerowej na trasie Ostrzyce-Kolano. Na ten moment w tegorocznym budżecie na drogi przeznaczamy prawie 7 mln zł. Kwota ta może ulec zmianie jeśli dostaniemy dofinansowanie z ,,Polskiego Ładu’’ na złożone wnioski.

Mamy początek roku, przed samorządami jeszcze możliwość składania wniosków do tegorocznych programów rządowych i marszałkowskich, co planujecie?

Przede wszystkim chcielibyśmy jak najszerzej skorzystać z możliwości jakie daje Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych ,,Polski Ład’’. W ramach naboru podstawowego chcielibyśmy złożyć trzy wnioski. Jako że Somonino zostało zaliczone decyzją KOWR do gmin popegeerowskich, planujemy skorzystać z dodatkowego rozdania. Jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o szczegółach tych wniosków (przyp. aut. rozmowa odbyła się na początku lutego). Na pewno będziemy też składać wnioski do tegorocznego rozdania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  

Panie wójcie, co dla Pana będzie rzeczą priorytetową na ten rok?   

Dla mnie sprawą bardzo ważną jest budowa nowego przedszkola w Goręczynie. W końcu ubiegłego roku uzyskaliśmy projekt na tę inwestycję i planujemy do końca marca br. uzyskać pozwolenie na budowę. Będziemy szukać najkorzystniejszych dla gminy możliwości finansowania tej inwestycji. Jest to ogromne i kosztowne zadanie, stąd też na pewno będziemy je wykonywać etapami. Nowe przedszkole w Goręczynie jest niezbędne, gdyż obecne nie spełnia wymogów i jest zbyt małe, aby sprostać zapotrzebowaniu. Nowy obiekt będzie na miarę czasów, w których żyjemy. Planujemy tam osiem oddziałów, ponieważ będą z niego korzystać mieszkańcy nie tylko Goręczyna, ale też całej gminy. Budowa tej placówki rozwiąże też problem tłoku w miejscowej szkole. Przeniesienie przedszkola do nowego obiektu ten problem zlikwiduje. Natomiast obecny budynek przedszkola na pewno zostanie wykorzystany do innych niezbędnych celów.

Co udało się załatwić w ostatnim czasie ze spraw istotnych dla mieszkańców?

Od wielu lat rozmawiamy z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad w sprawie bezpiecznych przejść na DK20. Temat ten podnosili również radni. Jako gmina przygotowaliśmy i opłaciliśmy projekt ok. 100 metrowego chodnika w Hopowie, który został złożony w GDDiA, ale nie doczekaliśmy się żadnej reakcji z ich strony. Pod koniec stycznia otrzymaliśmy od GDDiA informację, że w ramach projektu ogólnokrajowego planują oni wybudować na DK20, na terenie naszej gminy pięć bezpiecznych przejść dla pieszych. Trzy powstaną w Egiertowie. W Hopowie będzie zmodernizowane aktualne przejście, które wiedzie w stronę kościoła i centrum wsi. W ramach inwestycji wykonany będzie również chodnik, elementy odwodnienia, doświetlenie przejścia i inna niezbędna infrastruktura. To samo wykonane zostanie w Wyczechowie. W tym roku przejścia te będą projektowane, a ich budowa przewidziana jest na koniec przyszłego roku.

 Natomiast w Borczu przejście bezpieczne przez DK20 będzie wykonane w ramach oddzielnej inwestycji gdańskiego oddziału. Chodzi o zadanie, którego celem będzie przebudowa skrzyżowania DK20 z ul. Lipową. Planuje się tu budowę lewoskrętu oraz dojścia do przejścia zlokalizowanego przy szkole. Powstanie również oświetlenie. Ta inwestycja planowana jest na rok 2024. Gmina Somonino będzie wnioskować o to aby w Borczu powstało jeszcze jedno przejście przy ul. Słonecznej.

Dziękuję za rozmowę.  

Komentarze