Gmina Chmielno OSP Wokół nas

Borzestowo. Podsumowali ubiegły rok w OSP. Za 2023 mają na koncie 23 akcje

W ubiegłym roku w działalności OSP w Borzestowie odnotowano liczne wydarzenia, akcje ratownicze i działania prewencyjne. Zostały one podsumowane przez prowadzącego spotkanie prezesa dh Andrzeja Brylowskiego. Druhowie spotkali się, aby udzielić absolutorium zarządowi za rok 2023.  

Prezes jednostki powitał gości: wójta Michała Melibrudę, asp. sztab. Stanisława Joskowskiego z KP PSP w Kartuzach i prezesa gminnego OSP dh Tadeusza Tredera. 

Jak wynika ze sprawozdania, jednostka liczy 47 członków zwyczajnych, 5 honorowych i 5 wspierających, z czego 2 osoby to kobiety. Przy OSP działa również MDP licząca 20 członków i drużyna sportowa składająca się 10 osób.

W roku 2023 OSP Borzestowo uczestniczyła aż w 23 akcjach ratowniczych, w tym 7 razy w gaszeniu pożarów oraz 16 razy w likwidacji miejscowych zagrożeń. Nie odnotowano przypadków fałszywych alarmów. W akcjach ratowniczych najczęściej uczestniczyli: dh Daniel Kwidziński – 16, dh Marcin Treder – 15, dh Janusz Lica – 11, dh Damian Regliński – 10, dh Andrzej Brylowski – 10, dh Sławomir Stefanin – 9, dh Jacek Jóskowski – 9, dh Andrzej Reclaf – 8 razy.

Rok ubiegły można zaliczyć do pracowitych

Jednostka odniosła sukcesy w zawodach. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zdobyła II miejsce w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Udział w konkursie wiedzy pożarniczej na szczeblu gminnym zakończył się zajęciem I miejsca przez Julię Stefanin z MDP.

Ponadto, członkowie OSP brali udział w kursach i szkoleniach. Podczas roku sprawozdawczego OSP Borzestowo pozyskała kilkanaście sztuk sprzętu i wyposażenia. Druhowie przeprowadzili prace budowlane i porządkowe w strażnicy i wokół jej otoczenia.

Jednostce szykuje się jubileusz, stąd szerzej o planach na rok bieżący w następnym wydaniu.

Nad/opr.red

Komentarze