Gmina Kościerzyna OSP Samorząd

Kaliska Kościerskie. Spotkanie członków OSP. Zapowiada się „bogaty” rok dla jednostki

W ubiegły piątek druhowie skwitowali władze jednostki za rok 2023 i przedstawili plany na rok bieżący. Na pewno ruszy w nim budowa nowej remizy. Obiecał to wójt gminy Grzegorz Piechowski. Extra „dorzucił” używany wóz bojowy, ale na następny rok.

16 lutego w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliskiej Kościerskiej odbyło się zebranie sprawozdawcze, podsumowujące działalność jednostki za rok 2023. W zebraniu uczestniczyli druhowie oraz goście, wśród których był wójt, a zarazem prezes gminnego związku Grzegorz Piechowski, przedstawiciel KP PSP w Kościerzynie, komendant gminny dh Piotr Jankowski i sołtys wsi Bożena Cieszyńska.

Sprawozdanie za 2024 rok

Jak wynika ze sprawozdania, w jednostce jest 40 członków zwyczajnych, w tym 15 kobiet. Kobieca Drużyna Pożarnicza rośnie w siłę z roku na rok, bo w 2022 roku były ich 10. Chlubą jednostka jest MDP licząca dziś 17 osób. Jej członkowie biorą bardzo aktywny udział w życiu kulturalnym wsi i dbają o historię i mocno skupiają się na szkoleniu. W jednostce stawia się na młodych. Przykładem jest choćby to, że przedstawiciele drużyny sami składali sprawozdanie. Najważniejszym wydarzeniem dla MDP było złożone 10 marca 2023 roku ślubowanie 19 młodych druhów.

Jednostka aktywnie brała udział w działaniach operacyjnych, uczestnicząc w 24 akcjach ratowniczych. Wśród nich, 7 razy brała udział w skutecznym gaszeniu pożarów, a 17 razy interweniowała w miejscowych zagrożeniach.

Podziękowania i współpraca

Spotkanie prowadził prezes jednostki dh Krystian Etmański. W przedstawienia sprawozdań włączony był również naczelnik dh Bartłomiej Cieszyński. Członkowie jednostki udzielili jednomyślne absolutorium dla zarządu.

Występujący po części oficjalnej goście miejscowych druhów podziękowali im za zaangażowanie i ofiarną służbę druhów, bez których skuteczna działalność jednostki byłaby niemożliwa.

Zebranie zakończyło się planowaniem działań na 2024 rok oraz wyznaczeniem celów, które jednostka zamierza osiągnąć. Jednocześnie potwierdzono gotowość do dalszej służby społeczności lokalnej i skutecznego działania w sytuacjach awaryjnych.

red.

Druhowie, którzy najczęściej brali udział w akcjach:

  • Dh Bartłomiej Cieszyński
  • Dha Marcela Etmańska
  • Dh Krystian Etmański
  • Dh Krzysztof Wochal
  • Dha Katarzyna Wochal
  • Dha Izydora Lemańska
  • Dh Jarosław Bachewicz
  • Dh Marek Werdenowski
  • Dha Agata Cieszyńska
  • Dh Adam Dułak

Grzegorz Piechowski, wójt gminy Kościerzyna

Mamy już projekt remizy, która będzie przylegać do sali wiejskiej. Jesteśmy teraz na etapie uzyskiwania pozwoleń na budowę. Problemem jest to, że inwestycja obejmuje teren aktywny archeologicznie i będziemy prawdopodobnie zmuszeni przeprowadzić jakieś badania, czego się nie spodziewaliśmy. Natomiast, plan jest taki, żeby rozpocząć inwestycję w tym roku, mamy na to środki zapisane w budżecie. W przyszłym roku remiza ma być oddana do użytku. Jako bonus dla jednostki planujemy w następnym roku wymianę wozu bojowego, rozmawialiśmy o tym z prezesem.

Komentarze