Inne Sponsorowane

Budowa ścieżki rowerowej na trasie Chmielno- Wygoda Łączyńska

Wniosek chmieleńskich władz samorządowych pn. Budowa ścieżki rowerowej na trasie Chmielno – Wygoda Łączyńska” złożony w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020  został pozytywnie rozpatrzony i uzyskał dofinansowanie na realizację w wysokości 300.509,00 zł. Celem  projektu jest budowa 1,915 km  trasy rowerowej z kostki betonowej z miejscowości Łączyńska Huta (trasa Chmielno – Łączyńska Huta). Budowa trasy rowerowej na odcinku Chmielno-Łączyńska Huta stanowi jeden z fragmentów tras rowerowych łączących poszczególne gminy obszaru LGD tj. z Gminą Kartuzy, Sierakowice oraz Stężyca.

Dodatkowo w ramach projektu wybudowana zostanie infrastruktura towarzysząca trasom rowerowym tj. miejsce postojowe, ławki, kosze na odpadki.

Inwestycja stanowi odpowiedź na potrzeby mieszkańców gminy Chmielno i odwiedzających te tereny turystów, a wybudowana w ramach przedsięwzięcia infrastruktura będzie ogólnodostępna.

Planowane wyniki operacji:

  1. poprawa atrakcyjności turystycznej Szwajcarii Kaszubskiej,
  2. ochrona środowiska naturalnego, w tym przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez stworzenie warunków dla ukierunkowanie ruchu turystycznego i rekreacyjnego.

Gmina Chmielno wyłoniła wykonawcę na realizację operacji pn. „Budowa ścieżki rowerowej na trasie Chmielno – Wygoda Łączyńska”. W dniu 11 października 2019 r. Wójt Gminy podpisał umowę z wykonawcą – Usługi Ogólnobudowlane „Szelbruk” Piotr Szela (adres: ul. Mirachowska 66, 83 – 340 Sierakowice).

Wartość umowy: 1.198.635,00 zł.

Termin realizacji operacji: do dnia 15 marca 2020 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Komentarze