Powiat kościerski

Budżet na 2020 rok na „miarę możliwości”

Powiat kościerski. Kontynuacja gospodarności, harmonii zarządzania i dobrej perspektywy finansowej

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Kościerskiego, radni przyjęli uchwałę budżetową na 2020 rok. Jak podkreśliła starosta Alicja Żurawska, budżet jest projektem na miarę możliwości i przewiduje dalszy progres w rozwoju powiatu, pozwalając jednocześnie na spłatę dawnych zobowiązań finansowych.

Założenia ogólne projektu uchwały budżetowej przedstawiła starosta Alicja Żurawska. Włodarzyni powiatu bez momentów wahania i z pewnością wynikającą z drobiazgowej znajomości dokumentu,  wyjaśniała poszczególne pozycje projektu, czyniąc gdzie niegdzie objaśniający komentarz. Dochody budżetu powiatu przewidziano na kwotę 93,2 mln zł, z czego dochody bieżące to 90,2 mln zł a dochody majątkowe 3,1 mln zł. Wydatki zaplanowano na poziomie 91,5 mln zł.  Składają się na to wydatki bieżące w kwocie 82,1 mln zł i wydatki majątkowe w wysokości 9,4 mln zł. Budżet zakłada przychody w wysokości 1,9 mln zł, pochodzące z pożyczek na realizację inwestycji takich jak: modernizacja oczyszczalni ścieków  w Garczynie  oraz budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Kościerzynie.

Efekty nadwyżki budżetowej

Rozchody zaplanowano na poziomie 3,7 mln zł. Przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji sprzed grudnia 2014 r. W tym miejscu starosta Alicja Żurawska zakomunikowała, że przez ostatnie pięć lat powiat nie zaciągał zobowiązań finansowych na realizację jakichkolwiek inwestycji.  Nadwyżka w budżecie wynieść ma 1,8 mln zł, czego także nie omieszkała słownie uwydatnić starosta, dokonując krótkiej ewokacji. Przypomniała bowiem, że do roku 2014 wynik w tym wskaźniku był ujemny, a od roku 2015 dodatni. I tak w roku 2015 nadwyżka budżetowa wyniosła 5,5 mln zł, w co nikt wcześniej nie chciał wierzyć. Rok później było to już ponad 8 mln zł. W roku 2017 kwota nadwyżki wyniosła prawie 3 mln zł, a w roku 2018 – 2,7 mln. Jak wspomniała starosta A. Żurawska, te dodatnie wyniki pozwoliły na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz realizowanie zadań inwestycyjnych.

Rekordowe osiągnięcie w dziejach powiatu

– Staramy się dochować staranności, aby pula środków na inwestycje nie malała, po to abyśmy mogli aplikować o środki zewnętrzne. Zawsze będę podkreślała, że taki samorząd jak powiat kościerski, nie może bazować wyłącznie na inwestycjach realizowanych jedynie ze środków własnych. Z wielkim sukcesem realizujemy taką politykę od 5 lat – powiedziała starosta Alicja Żurawska.

Chwilę potem starosta dodała, że rok 2019 był rekordowym w ponad 20-letnich, najnowszych dziejach powiatu kościerskiego.

– Mogę powiedzieć z nieskrywaną dumą, że wydatkowaliśmy ponad 30 mln zł na drogi publiczne powiatu. Oczywiście nie udałoby się tego dokonać, gdyby nie środki zewnętrzne. Nastąpiła także ogromna pomoc gmin powiatu kościerskiego i przychylność jednostek, z którymi współpracujemy – dodała starosta A. Żurawska.

BM

Komentarze