Miasto Kościerzyna Powiat kościerski

Opłatek samorządowy dla miasta i powiatu

Kościerzyna. „Biały opłatek pozwala nam otworzyć się na innych”

Do wzruszającej uroczystości doszło tuż przed świętami Bożego Narodzenia w Kościerzynie. Zorganizowano tu bowiem spotkanie opłatkowe dla samorządowców powiatowych i miejskich oraz przedstawicieli instytucji podlegających lub ściśle współpracujących z powiatem i miastem.

W spotkaniu udział wzięła starosta Alicja Żurawska, wicestarosta Piotr Laska oraz przewodniczący Rady Powiatu Marcin Modrzejewski. Przybył także burmistrz Kościerzyny Michał Majewski, zastępcy burmistrza Tomasz Nadolny i Dawid Jereczek oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Helena Kaszubowska-Nitz. Obecny był także wójt gminy Kościerzyna, dyrektorzy szkół oraz jednostek powiatowych i miejskich, a także przedstawiciele policji, leśnictwa i wielu innych instytucji państwowych i samorządowych. Przybyli również proboszczowie i księża z kościerskich parafii. Spotkanie otworzyła szefowa miejskich rajców Kościerzyny, wygłaszając przemówienie o charakterze religijnym z wątkami natury etycznej. Następnie złożyła życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia.

Przemówienia i zyczenia

Nawiązując do znanej maksymy Mikołaja Reja, H. Kaszubowska-Nitz prosiła o rozwagę w podejmowaniu decyzji.

– Biały opłatek pozwala nam otworzyć się na innych. Życzę wszystkim państwu, aby te święta Bożego Narodzenia, pozwoliły nam rozeznać, co jest dobre a co złe. Abyśmy podejmowali decyzje, które nas budują i czynią dobro. Życzę abyśmy w 2020 roku, znaleźli wszystkie możliwości, które pomogą nam zrealizować plany zarówno w rodzinie jak i w życiu zawodowym – powiedziała H. Kaszubowska-Nitz.

Zanim podzielono się opłatkiem, głos zabrał burmistrz Kościerzyny Michał Majewski. Wyraził wdzięczność z powodu obecności wszystkich osób, które przybyły na uroczystość, a  które reprezentują wszystkie środowiska związane z życiem społecznym i gospodarczym Kościerzyny. Godnym pochwały nazwał potrzebę wspólnego spotkania i podzielenia się opłatkiem. Po pobłogosławieniu opłatków przez ks. Antoniego Bączkowskiego, zebrani złożyli sobie życzenia. Towarzyszyły temu kolędy śpiewane przez dzieci z kościerskich szkół.

BM

Komentarze