Gmina Chmielno Wokół nas

Chmielno. Gminne Przedsiębiorstwo ma nowego prezesa

Rada Nadzorcza Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Chmielnie podczas posiedzenia dokonała wyboru nowego prezesa zarządu. Na stanowisko prezesa został powołany Tomasz Maszke, który rozpoczął pełnienie obowiązków od 3 czerwca.

T. Maszke to doświadczony specjalista w dziedzinie pozyskiwania środków zewnętrznych, którego dorobek obejmuje niemal 20 lat aktywności w realizacji projektów rozwojowych na terenie gminy Sierakowice. Jego wykształcenie to magister politologii ze specjalizacją w stosunkach międzynarodowych, zdobyty na Collegium Polonicum w Słubicach. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu Zamówień Publicznych na Politechnice Gdańskiej. Od lat angażuje się w przygotowywanie strategii rozwojowych na poziomie gminnym i regionalnym oraz ocenę wniosków o dofinansowanie. Jest również przewodniczącym gminnej komisji wsparcia organizacji pozarządowych oraz reprezentuje gminę Sierakowice w Stowarzyszeniu Turystycznym Kaszuby. Dodatkowo, pełnił funkcję członka grupy strategicznej przy Marszałku Województwa Pomorskiego, zajmującej się oceną wniosków o dofinansowanie z funduszy UE.

Nowy prezes jest znany ze swojej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz skutecznego rozwiązywania problemów. Jego doświadczenie i zaangażowanie w rozwój lokalnej społeczności z pewnością przyniosą korzyści dla Gminnego Przedsiębiorstwa w Chmielnie.

red.

Komentarze