Wokół nas

Dali więcej na wóz strażacki i na kościół w Wielu

Sesja z ubiegłego miesiąca przyniosła m.in. podział nadwyżki finansowej z ubiegłego roku. Znaczną część tych środków radni przeznaczyli na potrzeby kościoła w Wielu i OSP w Karsinie.

Największe środki – 150 tys. złotych decyzją Rady Gminy zostały przeznaczone na prace konserwatorskie w kościele w Wielu. Ta zabytkowa świątynia, usytuowana tuż przy ruchliwej drodze powiatowej, odczuwa nieustannie skutki swego położenia. Dragania podłoża wywołują niebezpieczne, widoczne gołym okiem pęknięcia ścian. Stąd konieczność nieustannej troski o stan techniczny budynku.

Potrzebne 80 tys. zł.

Radni zgodzili się też na przeznaczenie dodatkowych 80 tys. zł. na zakup nowego średniego wozu bojowego dla OSP Karsin. W ten sposób montaż finansowy tej inwestycji został zakończony. Pierwotnie była to kwota 760 tys. zł., stąd potrzeba dodatkowego wsparcia. W sumie na ten cel gmina przeznaczyła ze swojego budżetu 380 tys. zł. Tyle samo otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dodatkowo 80 tys. zł. ochotnicy z Karsina otrzymali z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Teraz już nic nie stoi na przeszkodzie, aby samochód został zakupiony. Nowy nabytek spowoduje, że dotychczasowy wóz strażacki tej klasy zostanie przekazany dla innej gminnej jednostki OSP.

Wsparcie dla Zamościa

W br. wśród beneficjentów programu samorządu pomorskiego pt. „Aktywne Sołectwo’ znalazł się Zamość z gminy Karsin. Celem tego programu jest dofinansowanie inwestycji  które służą społeczności sołeckiej. Kwota dofinansowania to 10 tys. zł. Może nie jest ona wielka wobec budżetów gmin, ale dla sołectwa jest kwotą wymierną.

Społeczność Zamościa za te pieniądze chce poprawić jakość życia w miejscowości, stąd decyzją radnych aby sołectwo otrzymało jeszcze prawie drugie tyle z budżetu gminy.

Kolejne środki dla Wiela

Kąpielisko gminne na J. Wielewskim w Wielu to jeden z magnesów przyciągających turystów do tej miejscowości i zarazem do gminy Karsin. Jej władze nieustannie wzmacniają potencjał turystyczny tego miejsca. W ubiegłym roku zmodernizowano plac zabaw dla najmłodszych. W tym sezonie zadbano, aby kąpielisko odpowiadało nowym, podwyższonym przez Covid-19 standardom sanitarnym. Teraz decyzją radnych zabezpieczono środki na zakup i montaż rogatek oraz uruchomienie systemu parkingowego nad jeziorem. Zgodnie z odpowiedzią udzieloną przez wójta Romana Brunke podczas sesji, radnej Kamili Cierzan-Czapiewskiej, pieniądze pozyskane z opłat parkingowych zostaną przeznaczone na utrzymanie pobliskiego kąpieliska. Zmiany w budżecie przegłosowali jednogłośnie wszyscy radni w tym trójka  radnych z Wiela.

D.Tryzna

Apel zarządcy parkingu

Dom Kultury w Wielu jako organizator i zarządca parkingu apeluje do wszystkich korzystających z niego, aby przed wyjazdem najpierw udali się do kasownika celem uiszczenia opłaty kartą lub bilonem. Dopiero po tym fakcie, mając w ręku bilet parkingowy, wsiedli do samochodu celem wyjazdu z parkingu. Podjeżdżanie pod rogatkę wyjazdową bez opłaconego biletu  powoduje każdorazowo powstawanie kolejki w oczekiwaniu na zapłatę przy kasowniku. Szczegółowy regulamin parkingu oraz cennik opłat parkingowych znajduje się przy kasowniku.

Komentarze