Gmina Dziemiany Inwestycje

Dziemiany. Rozbudowa miejscowej szkoły. Inwestycja „wyszła” już z ziemi

W lipcu informowaliśmy, że w kolejnym przetargu wyłoniono wykonawcę rozbudowy Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach.  Firma Ecozet z Kalisk Kościerskich zaoferowała cenę, adekwatną do możliwości gminy i zaraz potem weszła na plac budowy. Obecnie widać spore zaawansowanie prac.

Rozbudowa szkoły w Dziemianach była jednym z priorytetów dla władz gminy już od kilku lat. Parterowe budynki, dawnych pomieszczeń magazynowych, które zostały tylko przystosowane do potrzeb placówki oświatowej, zostały wyburzone. W miejscu siedmiu dotychczasowych pomieszczeń powstaje nowy obiekt z dziesięcioma nowoczesnymi salami lekcyjnymi. Ponadto sala gimnastyczna zostanie połączona z głównym budynkiem szkoły. Początkowo były problemy z wyłonieniem wykonawcy, gdyż oferenci żądali zbyt dużych kwot, przekraczających możliwości gminy. Jednak od lipca na placu budowy rządzi już firma Ecozet.  Jak informuje nas kierownik budowy, zostały wylane już ławy fundamentowe, budowane są ściany fundamentowe i wykonywana izolacja pionowa. Inwestycja „wyszła” z ziemi i widać zalążek obiektu na miarę obecnych czasów.

Baza na miarę oczekiwań

Jak informował nas w lipcu wójt gminy Leszek Pobłocki inwestycja ma zadośćuczynić na długie lata potrzebom lokalowym dziemiańskiej placówki oświatowej. Co najważniejsze udało się znaleźć wykonawcę, który zaoferował cenę 4,93 mln zł, a więc mniej więcej tyle, ile gmina zaplanowała na ten cel w swoim budżecie na 2021 i 2022 rok. Włodarz gminy zapewnia, że rok 2022 będzie tą datą, kiedy będzie można powiedzieć, iż baza szkolna w Dziemianach jest adekwatna do poziomu oczekiwań i potrzeb istniejących w tym względzie. Swojego zadowolenia nie kryją też młodzi rodzice, gdyż dla nich i ich dzieci także jest to wyczekiwana i niezbędna inwestycja.

BM

Katarzyna Sprawka – zastępca wójta gminy Dziemiany:

Wyburzona została najstarsza, parterowa część szkoły, w której przed laty zaadoptowano pomieszczenia socjalne na sale lekcyjne. Dwie z sal były nawet bez okien. Generalnie sale te nie spełniały odpowiednich norm, tym bardziej że uczyły się tam najmłodsze dzieci. Oprócz prac, o których mówi kierownik budowy, wykonywane są obecnie przyłącza sieciowe i niezbędne prace ziemne. Co do tej ostatniej czynności, to negocjujemy jeszcze warunki jak te przyłącza zostaną zrobione. Jest to największa placówka edukacyjna na terenie gminy Dziemiany, dlatego myślimy już o dalszym etapie rozwoju szkoły, zwłaszcza o kotłowni, która wymaga modernizacji. W związku z tym staramy się o dofinansowanie, może nie w tym roku czy następnym, ale na pewno za dwa lata. Generalnie co do inwestycji szkolnych, widzimy jeszcze spore potrzeby.

Komentarze