Miasto Kościerzyna Wokół nas

Gdańsk. Z życia KPP w Kościerzynie. Dwoje nowych policjantów i dwoje odznaczonych

 „Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta…” – to początek roty ślubowania, którą składają przyjmowani do służby funkcjonariusze, a którą przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński. Nowi policjanci wstąpili w szeregi policji. Uroczystość była także okazją do wręczenia m.in. odznak „Zasłużony Policjant”.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej” – przysięgało 31 nowo przyjętych funkcjonariuszy. Wśród nich jest dwoje policjantów, którzy przyjęci zostali do KPP w Kościerzynie. Teraz młodzi adepci w szkole policji zdobywać będą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po odbyciu przeszkolenia, rozpoczną służbę w wyznaczonych jednostkach terenowych woj. pomorskiego.

Nagrodzono policjantów z Kościerzyny

Na ceremonii obecna była wojewoda Beata Rutkiewicz, która razem z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku wręczyła kilkunastu policjantom odznaczenia państwowe i resortowe – Medale za Długoletnią Służbę oraz odznaki „Zasłużony Policjant” – w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi i utrzymania porządku publicznego. Brązową wersję odznaki otrzymali: kom. Aleksandra Skwierawska i asp. szt. Sławomir Pinkiert z KPP w Kościerzynie.

Nad/opr.red

Komentarze