Gmina Chmielno Samorząd Szkolnictwo

Gmina Chmielno. Dofinansowanie projektów edukacji przedszkolnej. To już trzecia tego typu dotacja dla gminy

Dla najmłodszych nowe miejsca w przedszkolach, dodatkowe zajęcia edukacyjne czy nowe zabawki. A dla wychowawców kursy, szkolenia i warsztaty. To kolejny projekt związany z rozwojem edukacji przedszkolnej w gminie Chmielno, na które samorząd otrzymał unijne dofinansowanie.

We wtorek 19 października, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, nastąpiło podpisanie umów na dofinansowanie kilkunastu projektów rozwoju edukacji przedszkolnej. Wśród beneficjentów znalazła się gmina Chmielno, która złożyła projekt pn. „Zwiększenie dostępności placówek wychowania przedszkolnego”. Jego celem jest utworzenie dwudziestu nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz realizacja zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne u 175 dzieci. Ponadto projekt zakłada podniesienie kompetencji zawodowych u dziesięciu nauczycieli oraz wyposażenie ich w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Co więcej, w Garczu zostanie utworzy oddział przedszkolny i ogródek sensoryczny.

To już trzeci projekt Chmielna ukierunkowany na rozwój edukacji przedszkolnej. Projekty „Kreatywny przedszkolak” oraz „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno” pozwoliły łącznie utworzyć osiemdziesiąt nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie gminy. Dodatkowo aż 366 dzieci mogło skorzystać z zajęć dodatkowych.

Ponad 683 tys. zł dotacji

Podczas uroczystego podpisania umów, włodarz gminy Michał Melibruda odebrał symboliczny czek opiewający na ponad 683 tys. zł. Wartość ogólna projektu to 803 tys. zł, stąd 120 tys. zł będzie wkładem własnym samorządu.

– To już trzeci raz, gdy gmina Chmielno otrzymuje dofinansowanie na wdrażanie i rozwój projektów przedszkolnych. Panie Marszałku po raz trzeci serdecznie dziękujemy. Zyskają najmłodsi mieszkańcy naszej gminy. Dzięki unijnemu dofinansowaniu i wkładowi własnemu powstał nowy oddział przedszkolny w Garczu a oddziały przedszkolne w Chmielnie, Kożyczkowie, Miechucinie i Reskowie będą realizować wiele ciekawych i rozwijających zajęć dodatkowych – mówił M. Melibruda

Nad/opr.red

Komentarze