Gmina Chmielno Inwestycje Wokół nas

Gmina Chmielno. Rozbudowa infrastruktury drogowej. Dobre wieści z Funduszu Dróg Samorządowych

Gmina ma swój plan naprawy dróg i konsekwentnie go realizuje. Uwzględnia on priorytety w potrzebach mieszkańców i możliwości finansowania zadań.  W dużej części w tym celu chce wykorzystać środki z Funduszu Dróg Samorządowych.

W tym roku gmina złożyła do funduszu dwa wnioski. Pierwszy dotyczył ulicy idącej przez Grodzisko, w kierunku Ośrodka Wypoczynkowego „U Krefty”. Ta droga w części jest utwardzona kostką. Gmina chce ją dokończyć, ponieważ jej stan na dzień dzisiejszy powoduje niebezpieczne dla kierowców sytuacje. Droga ta jest wąska, w sezonie trwa przy niej duży ruch pieszy, co powiększa niebezpieczeństwo na tym odcinku. Stąd inwestycja ta w zamyśle władz jest priorytetową dla nich. Jak poinformował wójt Chmielna Michał Melibruda, projekt ten przeszedł wstępne kwalifikacje i znalazł się na liście podstawowej.

Drugi wniosek dotyczy drogi relacji Chmielno – Łapalice. Będącej tzw. skrótem. Jedna trzecia tej drogi znajduje się na terenie gminy Kartuzy, 2/3 na terenie gminy Chmielno. Wartość tego projektu to 4,5 mln zł. Projekt znalazł się na liście rezerwowej Funduszu Dróg Samorządowych.

Pamiętają o górnym Chmielnie

 Podczas tegorocznego spotkania sołeckiego wójt Michał Melibruda mówił o planach gminy dotyczących tzw. górnego Chmielna. Podkreślił, ze ta cześć miejscowości intensywnie się rozbudowuje, stąd jest następna w kolejności na inwestycje drogowe. Poinformował, że gmina przygotowuje projekt kompleksowego remontu ulic w tym rejonie. Począwszy od skrzyżowania z ul. Bukowskiego, jadąc ul. Garncarską do góry, dalej kierując się ul. Brzozową i Jaśminową w dół. Ponadto projekt zakłada wykonanie przebudowy sieci kanalizacyjnej, wodnej, oświetleniowej i chodników.

– Chcemy, żeby powstał taki bajpas. Żeby w razie kłopotów w centrum, jakiegoś zamieszania, żeby można było pojechać górą – tłumaczy M. Melibruda

Włodarz gminy nakreślił, że projekt ten byłby realny do realizacji za dwa lub trzy lata.

red.

Ulica Brzozowa na Chmielnie tzw. górnym planowana jest do remontu za 2-3 lata.
Remont drogi z Chmielna do Łapalic  przez Bukowinki jest na liście rezerwowej FDS-u

Komentarze