Gmina Dziemiany Wokół nas

Gmina Dziemiany. „Dziemiany wspierają niesamodzielnych i niepełnosprawnych”. Projekt podwyższający jakość życia seniorów

Pozytywnie rozpatrzony wniosek gminy Dziemiany do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju usług społecznych, już zbiera swoje pożyteczne żniwo. Dofinansowane przedsięwzięcie pn. „Dziemiany wspierają niesamodzielnych i niepełnosprawnych”, znacząco przyczyniło się do poprawy jakości życia wielu mieszkańców.

Największym wyzwaniem w kontekście rozwoju usług społecznych jest zmieniająca się struktura demograficzna naszego społeczeństwa. Powoduje to, że instytucje pomocy i integracji społecznej coraz częściej muszą wzmacniać działania na rzecz takich grup jak: osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, osoby z chorobami przewlekłymi i z zaburzeniami psychicznymi. Nie czekając na to, aż sytuacja zmusi w końcu samorządy do podjęcia działań w tym kierunku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziemianach jako jeden z pierwszych w naszym regionie zauważył potrzeby rozwoju zaawansowanych usług społecznych w tym obszarze. W tym celu gmina wystąpiła o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu, którego celem jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych, wykorzystanie w możliwie największym stopniu instrumentów animacji środowiskowej i partnerską współpracę z instytucjami integracji i pomocy społecznej. Inicjatywa dziemiańskiego OPS okazała się strzałem w dziesiątkę, gdyż gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie ponad 1,13 mln zł i obok takich projektów jak „Pokolenia” powiatu kartuskiego czy „Rodzinnie w powiecie kościerskim”, jest prekursorem działań wspierających celowo nakierowany specjalistyczny rozwój usług społecznych skierowanych w stronę najstarszych mieszkańców.

Aktywność seniorów rodzajem rozwoju osobistego

Liczba pomysłów jakie pojawiły się w obszarze wsparcia tej grupy mieszkańców jest niezwykle bogata. Głównym motorem działań jest Klub Seniora inicjujący wiele ciekawych spotkań w formie warsztatów rozwijających umiejętności i zainteresowania. Zaproponowano również spotkania ze specjalistami w dziedzinie zdrowia co bardzo zainteresowało Seniorów i zostało wpisane w stały harmonogram zajęć. W ramach działalności klubu Seniora oferowane są również  aktywne formy spędzania wolnego czasu takie jak np. gimnastyka rekreacyjna, aerobik, nordic walking, rajdy rowerowe, w sezonie letnim – aqua fitness. Od października również w stały grafik zostały wpisane spotkania Panów przy karatach. Pomysły na bieżąco rodzą się nowe i chętnie są wprowadzane w działalność Klubu. Jak informuje nas Katarzyna Copa sprawująca pieczę nad dziemiańskim Klubem Seniora, zainteresowanie uczestnictwem w Klubie Seniora przeszło najśmielsze oczekiwania. W ramach działalności Klubu, zgodnie z założeniami projektu, są również organizowane wyjazdy i spotkania integracyjne co cieszy się największym odzewem ze strony Seniorów. W gronie tym znajdują się 35 osób, sam projekt zaś swoim wsparciem objął 50 osób w tym 15 osób niepełnosprawnych. Dla wszystkich opracowano indywidualne ścieżki wsparcia, zgodnie z predyspozycjami i oczekiwaniami. Na potrzeby beneficjentów programu utworzono bibliotekę a dla osób niepełnosprawnych zakupiono specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny taki jak: łóżka, balkoniki z siedziskiem, materace przeciwodleżynowe, chodziki i wózki inwalidzkie. Sprzęt ten uczestnicy programu mogą bezpłatnie wypożyczać i użytkować. Ponadto do osób niepełnosprawnych zostały skierowane usługi opiekuńcze, usługi asystenta osoby niepełnosprawnej oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze takie jak wsparcie psychologa i fizjoterapeuty. Po ponad półrocznym okresie trwania programu, już teraz można jednoznacznie stwierdzić, że inicjatywa ta jest nie tylko społecznie pożądana ale przyczynia się także do aktywizacji, dynamizacji, integracji, rozwoju osobistego i zwiększenia poczucia własnej wartości najstarszych mieszkańców gminy.

BM

Uczestnicy Klubu Seniora podczas rajdu rowerowego pokonali trasę z Dziemian do miejscowości Dywan i Orlik.
Klubowicze podczas gry w ,,Baśkę”
Członkowie Klubu Seniora podczas październikowych zajęć z gimnastyki.

Komentarze