Powiat kościerski Szkolnictwo

Powiat kościerski. Stypendiami nagrodzono 41 uczniów

W tym roku ponad czterdziestu uczniów uczęszczających do szkół powiatu kościerskiego otrzymało stypendia marszałka przyznawane za wysokie osiągnięcia edukacyjne.

Od dziewiętnastu lat marszałek województwa pomorskiego przyznaje stypendia najzdolniejszym uczniom pomorskich szkół. W tegorocznej edycji we wszystkich kategoriach przyznano 982 stypendia o łącznej wartości 2,682 mln zł.
Stypendium finansowane z budżetu województwa przeznaczone jest dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Komisja stypendialna brała pod uwagę zarówno wyniki edukacyjne, jak i średnią ocen, osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz uwzględniała lokalizację szkoły.  Z terenu powiatu kościerskiego stypendia z tego tytułu przyznano 41 uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Najwięcej stypendystów z gminy Karsin

Największa ilość uczniów, którym przyznano stypendia marszałka uczęszcza do szkół w gminie Karsin. Jest to łącznie dwanaście osób, z czego dziesięcioro uczy się w Szkole Podstawowej w Karsinie, a pozostałe dwie w Wielu. Z Nowej Karczmy nagrodzono ośmioro uczniów z miejscowej placówki. Sześciu stypendystów jest szkołach gminy Kościerzyny. Niewiele mniej, bo czterech stypendystów pochodzi z gminy Stara Kiszewa. Ponadto z ZKiW w Dziemianach oraz SP w Liniewie nagrodzono po dwóch uczniów. Natomiast z gminy Lipusz wyróżniono jedynie jedną osobę, która uczy się w Zespole Szkół w Lipuszu. Z Miasta Kościerzyny wyróżniono dwoje uczniów ze szkół podstawowych i czworo ze szkół średnich.

Red.

Lista uzdolnionych stypendystów

Gmina Karsin:

 • Tymoteusz Datta ze Szkoły Podstawowej w Karsinie
 • Joanna Dobek ze Szkoły Podstawowej w Karsinie
 • Piotr Jarząbek ze Szkoły Podstawowej w Karsinie
 • Justyna Lorek ze Szkoły Podstawowej w Karsinie
 • Przemysław Lorek ze Szkoły Podstawowej w Karsinie
 • Zuzanna Lorek ze Szkoły Podstawowej w Karsinie
 • Paulina Schroeder ze Szkoły Podstawowej w Karsinie
 • Oliwier Słomiński ze Szkoły Podstawowej w Karsinie
 • Wojciech Wojak ze Szkoły Podstawowej w Karsinie
 • Wiktoria Żabińska ze Szkoły Podstawowej w Karsinie
 • Wiktoria Narloch ze Szkoły Podstawowej w Wielu
 • Marcelina Śledź ze Szkoły Podstawowej w Wielu

Gmina Nowa Karczma:

 • Konrad Bronk ze Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie
 • Amelia Lubecka ze Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie
 • Nikola Michna ze Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie
 • Marta Murglin ze Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie
 • Michalina Piaskowska ze Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie
 • Wiktor Piaskowski ze Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie
 • Aleksandra Pobłocka ze Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie
 • Zuzanna Włochowska ze Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie

Gmina Kościerzyna:

 • Julia Felskowska ze Szkoły Podstawowej w Wielkim Podlesiu
 • Lidia Zarębska ze Szkoły Podstawowej w Wielkim Podlesiu
 • Aleksandra Kozikowska ze Szkoły Podstawowej w Łubianie
 • Klaudia Zaworska z ZS w Wielkim Klinczu
 • Kordian Zaworski z ZS w Wielkim Klinczu
 • Sara Zblewska z ZS-P w Nowym Klinczu

Miasto Kościerzyna:

 • Jakub Edel z ZSP nr 2 w Kościerzynie
 • Hanna Lubecka z Prywatnej Szkoły Podstawowej „Prymus” w Kościerzynie
 • Patrycja Reszczyńska z PZS nr 2 w Kościerzynie
 • Martyna Węsierska z PZS nr 2 w Kościerzynie
 • Antonina Bruska z I LO w Kościerzynie
 • Lilianna Windorpska z I LO w Kościerzynie

Gmina Stara Kiszewa:

 • Konstancja Brzoskowska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Polaszkach
 • Karolina Bukowska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Polaszkach
 • Michał Zabrocki z Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Polaszkach
 • Filip Dera z Publicznej Szkoły Podstawowej w Górze

Gmina Dziemiany:

 • Aleksandra Datta z ZKiW w Dziemianach
 • Ernest Kuklewski z ZKiW w Dziemianach

Gmina Liniewo:

 • Dominika Freitag ze Szkoły Podstawowej w Liniewie
 • Patrycja Gołuńska ze Szkoły Podstawowej w Liniewie

Gmina Lipusz:

 • Kacper Żywicki z Zespołu Szkół w Lipuszu

Komentarze