Inwestycje Miasto Kościerzyna

Kościerzyna. Inwestycja Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO”. Pierwszy krok ku technologiom wysokosprawnym. Umowa na dostawę kogeneratorów podpisana.

W miniony czwartek w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa „KOS-EKO” w Kościerzynie podpisano umowę na wykonanie inwestycji pn. „Konwersja węglowego źródła ciepła na wysokosprawną kogenerację gazową w kotłowni K-1 w Kościerzynie”. W efekcie zrealizowanego zadania „KOS-EKO” doprowadzi do ograniczenia zużycia węgla o 25 proc. i zamianę tego surowca na paliwo gazowe.

Plany wykonania tej epokowej inwestycji były już od wielu lat. Spółka z Kościerzyny założyła sobie redukcję zużycia węgla i osiągnięcie do 2025 roku 50 proc. ciepła wytwarzanego z odnawialnych źródeł energii lub technologii wysokosprawnych, takich jak gazowe silniki kogeneracyjne wytwarzające równocześnie ciepło i energię elektryczną. Wykonawcą z którym podpisano w czwartek umowę jest konsorcjum firm: Miko-Tech z Łazisk Górnych i Smart EPC z Gliwic. Koszt przedsięwzięcia to prawie 13,2 mln zł. Część środków wyłożyło miasto Kościerzyna, które pozyskało dotację na ten cel w wysokości 4,5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dofinansowanie zewnętrzne zdecydowało

Jak przyznaje prezes „KOS-EKO” Robert Fennig, realizacja inwestycji właściwie nie byłaby możliwa, gdyby nie dotacja zewnętrzna. Duża w tym zasługa gminy miejskiej, która złożyła w ubiegłym roku dwa wnioski do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na projekty dla swojej spółki komunalnej. W efekcie uzyskała m.in. owe 4,5 mln zł na kogenerację gazową. Kogenerator to duży silnik elektryczny zasilany gazem, którego zadaniem jest obracanie wirnika prądnicy. Prądnica wytwarza dzięki temu duże ilości energii elektrycznej. Dodatkowo silnik ten naturalnie wytwarzać będzie też ciepło użytkowe.

– Dla takiej firmy jak nasza, to jest wspaniałe urządzenie. Jak zbudujemy te dwa kogeneratory to staniemy się nie tylko przedsiębiorstwem „wod–kan–ciepło”, ale także „wod– kanciepło–energia”.  W przyszłości energia stanie się naszym głównym produktem, jeżeli mówimy o przychodach. Już teraz wiemy, że całe zbliżające się lato pozyskiwać będziemy ciepło z gazu i komin będzie nieczynny – powiedział prezes spółki R. Fennig.  W planach mamy zakup dwóch kolejnych kogeneratorów. Wtedy 60 proc. ciepła jakie będziemy wytwarzać pochodzić będzie z gazu – dodał R. Fennig. Warto dodać, że „KOS-EKO” stara się także o instalację kogeneratora w kościerskiej oczyszczalni ścieków.

BM

Komentarze