Gmina Dziemiany OSP Samorząd Wokół nas

Gmina Dziemiany. Zebranie sprawozdawcze OSP. „Jesteście najprężniejszą jednostką w gminie”

23 marca odbyło się zebranie sprawozdawcze z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziemianach za rok 2023. Jak podkreślano, był to rok pełen wyzwań dla druhów, ale również sukcesów.

Na spotkanie ze strażakami-ochotnikami z OSP Dziemiany przybył komendant powiatowy PSP mł. bryg. Rafał Duzowski, Społeczny Doradca Prezydenta RP Piotr Karczewski z małżonką i nadleśniczy Marcin Trzeciak. Za stołem prezydialnym zasiedli przedstawiciele władz powiatowych i gminnych ISO.

Ze sprawozdania dh Piotra Nakielskiego, prezesa jednostki wynika, że liczy ona 63 członków, w tym 56 członków zwyczajnych oraz 7 honorowych. Ponadto, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza liczyła 43 osoby, w tym 25 chłopców i 18 dziewcząt. To ogromna siła, która jednoczy społeczność w działaniach na rzecz bezpieczeństwa gminy.

55 akcji mimo tendencji spadkowej

W minionym roku druhowie aktywnie uczestniczyli w akcjach ratowniczych, angażując się aż 55 razy. Ich działania obejmowały 19 interwencji w gaszeniu pożarów oraz 35 akcji likwidacji miejscowych zagrożeń. Ponadto, zarejestrowano jeden przypadek alarmu fałszywego, na który natychmiast zareagowano, zachowując pełną gotowość do działania. Najaktywniejsi druhowie: Zenon Główczewski, Dawid Tuszkiewicz, Michał Stoltmann, Karol Radomski, Dariusz Radomski, Paweł Radomski, Jarosław Kryzel, Robert Kryzel, Marek Kuczkowski, Katarzyna Borzyszkowska, Katarzyna Czarnowska, Bartosz Grąz, Julian Wysocki, Jakub Rolbiecki, Paweł Kniter, Bartosz Meller, Piotr Nakielski, Mariusz Kuśmierek, Kacper Modrzejewski.

Zaangażowanie społeczne

Kontynuując starania o zapewnienie odpowiednich warunków pracy i wyposażenia, w roku sprawozdawczym druhowie skupili się na remoncie kuchni oraz pomieszczeń socjalnych przy remizie. Przeprowadzili także prace porządkowe, dbając o siedzibę oraz teren wokół niej. Ponadto udało im się pozyskać ubrania specjalne oraz zestaw lanc, co znacząco podnosi ich możliwości interwencyjne i bezpieczeństwo członków podczas akcji ratowniczych.

Tradycyjnie odbył się kiermasz strażacki, który miał szczytny cel charytatywny – zbierano środki dla chorego.

Podziękowania dla druhów złożył komendant powiatowy. O kosztach działalności jednostki wiele powiedział komendant gminnego ZOSP RP dh Mateusz Szmaglik. Za współpracę podziękował wójt Leszek Pobłocki i nadleśniczy M. Trzeciak.

red.

Komentarze