Gmina Dziemiany Wokół nas

Gmina Dziemiany. Złote Gody Ireny i Jana Górskich oraz Jolanty i Franciszka Kulasów

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. Jubileusz ten to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. 

W gminie Dziemiany w ostatnim czasie taki jubileusz świętowały dwie pary. To Irena i Jan Górscy z Dziemian oraz Jolanta i Franciszek Kulasowie z Kalisza. Ci pierwsi wychowali córkę oraz doczekali się czworga wnucząt i prawnuka. Państwo Kulasowie wychowali troje dzieci, doczekali się ośmiorga wnucząt i prawnuczki.

Z gratulacjami do jubilatów przybył wójt gminy Dziemiany oraz kierownik USC Katarzyna Bruska. Małżonkowie zostali odznaczeni Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP, które wręczył włodarz. Jubilaci otrzymali również pamiątkowy dyplom, upominek oraz kwiaty. Takie indywidualne spotkanie z Jubilatami jest dobrą okazją do rozmów, czasami wspomnień i niosą dużą dawkę pozytywnych emocji dla ich uczestników.  

Nad/opr.red

Komentarze