Gmina Karsin OSP

Gmina Karsin. Projekt „Pomorskie OSP 2023”. 20 tys. zł dotacji na sprzęt strażaków

Wsparcie dla strażaków – ochotników to inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców gminy Karsin. Dzięki programowi Samorządu Województwa Pomorskiego „Pomorskie OSP 2023” łącznie 59 gmin z całego województwa otrzymało ponad milion złotych. Wśród beneficjentów programu znalazła się gmina Karsin.

Zgodnie z podpisaną umową w ramach zadania zakupiono specjalistyczny sprzęt oraz środki ochrony indywidualnej dla czterech jednostek tj.: OSP Karsin, OSP Osowo, OSP Wdzydze Tucholskie i OSP Wiele.

Sprzęt za kilkadziesiąt inwestycji

OSP Karsin otrzymała szafę do suszenia odzieży, co jest wyposażeniem niezbędnym do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie. Szafa służyć będzie do szybkiego suszenia i przewietrzenia odzieży strażackiej, by w krótkim czasie przywrócić gotowość bojową jednostki. Ponadto, jednostka została doposażona w specjalistyczną podkrzesywarkę spalinową, która umożliwi strażakom bezpieczne usuwanie wiatrołomów zagrażających życiu i zdrowiu, oraz dwie pary gumowych butów strażackich. Jednostki OSP Osowo i OSP Wdzydze Tucholskie otrzymały ubrania specjalne. Natomiast dla jednostki OSP Wiele została zakupiona motopompa pływająca, która służyć będzie do napełniania zbiorników pojazdów pożarniczych w czasie akcji gaśniczych bez konieczności budowania stanowiska wodnego.

Koszt zadania wyniósł 28,5 tys. zł, z czego kwota 20 tys. zł sfinansowana została z dotacji Samorządu Województwa Pomorskiego, a kwota 8,5 tys. zł pokryta została ze środków własnych gminy Karsin.

Nad/opr.red

Komentarze