Gmina Lipusz OSP

Lipusz. 100-lecie działalności miejscowej OSP. Moc honorów, odznaczeń i prezentów na jubileusz

Na urodziny lipuscy druhowie otrzymali nie lada prezent – nowy wóz bojowy. Posypały się medale, odznaczenia i podziękowania. Świętowanie jubileuszu rozpoczęto uroczystą mszą świętą, a zakończono odprawą i zabawą na miejscowym stadionie.

W podzięce za 100-lecie działalności lipuskiej jednostki mszę świętą odprawił ks. Jan Ostrowski. W homilii mówił o przywiązaniu druhów do tradycji, o kontynuowaniu przez nich dzieła przodków. Po jej zakończeniu miał miejsce uroczysty przemarsz z udziałem orkiestry strażackiej z Pinczyna. Dalsza część uroczystości odbyła się na lipuskim stadionie.

Dopisali goście

W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyło wielu przedstawicieli władz samorządowych i pożarniczych z PSP i OSP. Na urodziny jednostki przyjechały delegacje druhów z sąsiednich gmin. Byli też druhowie z zaprzyjaźnionych jednostek np. z Liniewa w osobach komendanta gminnego dha Wiesława Szarmacha i prezesa dha Wojciecha Prądzyńskiego. Przybył również prezes OSP Łubiana, przedstawiciele druhów z Kornego i prezes zarządu gminnego OSP Nowa Karczma dh Marek Wołoszyk. Nie zabrakło przedstawicieli różnych instytucji i organizacji działających na terenie gminy Lipusz.

Po powitaniu historię jednostki przybliżył wójt dh Mirosław Ebertowski. Z racji 100-lecia jednostka została odznaczona najwyższą odznaką – Złotym Znakiem OSP RP.

Uhonorowano z racji jubileuszu

Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: dh Arkadiusz Lemańczyk i dh Stanisław Lipiński. Medal Srebrny trafił do druhów: Karola Ebertowskiego, Marcina Ebertowskiego, Mateusza Karpińskiego, Roberta Gliszczyńskiego, Marka Chwarszczyńskiego. Jego brązowym odpowiednikiem zostali odznaczeni: dh Krzysztof Wilma i dh Mirosław Orłowski.

Wręczono również medale nadane przez Wojewódzki Związek OSP RP. Złotą Odznaką Honorową Zasłużony dla Pożarnictwa Województwa Pomorskiego uhonorowano jeszcze raz dha Franciszka Lipińskiego. Srebrną Odznakę otrzymał dh Mieczysław Rekowski. Brązową Odznakę Honorową wręczono dh Zdzisławowi Kleinschmidtowi.

Jednostka otrzymała również Medal Pamiątkowy Kościerskiej Straży Pożarnej, a jej prezes został wyróżniony Odznaką Honorową Kościerskiej Straży Pożarnej. Wręczył je Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Tomasz Klinkosz.

Specjalne podziękowania od wójta

W dalszej kolejności wójt Mirosław Ebertowski wręczył podziękowania i specjalne prezenty dla tych strażaków, którzy się wyróżnili na przestrzeni lat. Podziękował również druhom, którzy mają najwięcej godzin wysługi. Następnie specjalne podziękowania trafiły do tych wszystkich, którzy wspierają lipuską OSP. Było to kilkanaście osób, od wiceministra Marcina Horały, Społecznego Doradcy Prezydenta RP Piotra Karczewskiego, starostę Alicję Żurawską, po sponsorów lokalnych.

Prezenty na urodziny

Jak można było usłyszeć w trakcie prezentacji historii jednostki, jej poszczególne etapy rozwoju wyznaczały kolejne otrzymane wozy bojowe. 1 lipca prezes jednostki otrzymał klucze do ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GCBA MAN TGM 18.340. Auto poświęcił proboszcz ks. J. Ostrowski. Talon na 8,5 tys. zł wręczyła dha Alicja Żurawska, starosta kościerski. Podobny prezent wręczył również dh Edmund Kwidziński, dyrektor biura wojewódzkiego OSP. Na ręce prezesa trafiło też wiele innych urodzinowych upominków od przybyłych delegacji.

Uroczystości zakończyły się festynem dla wszystkich mieszkańców Lipusza.  

D. Tryzna

Odznaka za Wysługę Lat

65 lat – dh Franciszek Lipiński

50 lat – dh Mieczysław Rekowski

40 lat – dh Wiesław Młyński

                dh Jan Kozikowski

                dh Zdzisław Kleinschmidt

35 lat – dh Stanisław Lipiński

                dh Andrzej Rybakowski

                dh Wojciech Narloch

30 lat – dh Arkadiusz Lemańczyk

                dh Marek Chwarszczyński

20 lat – dh Marcin Ebertowski

10 lat – dh Fabian Chwarszczyński

                dh Tadeusz Cybulski

                dh Mirosław Ebertowski

                dh Błażej Kloskowski

                dh Mirosław Orłowski

                dh Krzysztof Wilma

PODZIĘKOWANIE DLA FUNKCYJNYCH

 • Franciszek Lipiński
 • Hieronim Ebertowski
 • Wacław Modrzejewski
 • Mieczysław Rekowski
 • Andrzej Rybakowski
 • Arkadiusz Lemańczyk
 • Wojciech Narloch
 • Marek Chwarszczyński
 • Paweł Skwierawski
 • Robert Gliszczyński
 • Mateusz Karpiński
 • Kamil Zieliński
 • Edmund Podjaski
 • Zdzisław Kleinschmidt
 • Sebastian Narloch

NAJWIĘCEJ WYJAZDÓW

 • Narloch Sebastian 
 • Dziemiński Adam 
 • Chwarszczyński Marek 
 • Orzłowski Paweł 
 • Ebertowski Karol 
 • Rekowski Mieczysław 
 • Zieliński Kamil 
 • Wałdoch Paweł 
 • Gliszczyński Robert 
 • Karpiński Mateusz 

PODZIĘKOWANIA DLA WSPIERAJĄCYCH

 • Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich
 • Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Marcin Horała
 • Pomorski Komendant Wojewódzki nadbryg. Piotr Socha
 • Komendant Powiatowy PSP w Kościerzynie st. bryg. Tomasz Klinkosz
 • Starosta Kościerski Alicja Żurawska
 • Wiceprzewodniczący Sejmiku Woj. Pomorskiego Piotr Karczewski
 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Lipusz Maciej Kostka
 • Proboszcz Parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Lipuszu Ks. prałat Jan Ostrowski
 • Samorząd Województwa Pomorskiego

Komentarze