Gmina Kościerzyna Inwestycje

Mały Klincz. Oficjalne otwarcie nowych ulic. Dziś trzy ulice, a jutro kolejne inwestycje

1 lipca w Małym Klinczu odbyła się mała, ale jakże ważna dla mieszkańców uroczystość. W obecności władz gminy Kościerzyny, wicewojewody pomorskiego i ks. proboszcza odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie trzech wyasfaltowanych ulic. Zadanie to kosztowało ponad 2,7 mln zł.

Uczestnicy tego wydarzenia spotkali się na skrzyżowaniu ulic Rzemieślniczej i Leśnej. Oprócz tych ulic, inwestycja dotyczyła również ul. Akacjowej. W jej ramach wybudowano kanalizację deszczową. Jezdnie otrzymały wymaganą szerokość i asfalt. Powstały chodniki, pobocza, zjazdy, przejścia dla pieszych i oświetlenie. Jej wykonawcą był kartuski DROMOS. Całość kosztowała 2,7 mln zł. Gmina pozyskała na tę inwestycję prawie 880 tys. zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Samorządowcy pochwaleni

W uroczystości, oprócz mieszkańców na czele z sołtysem, gminnych radnych i pracowników urzędu gminy z wicewójtem Grzegorzem Świtałą, wziął udział również II zastępca wojewody Aleksander Jankowski. W swoim wystąpieniu pochwalił działalność włodarzy gmin powiatu kościerskiego i osobiście wójta Grzegorza Piechowskiego. Podkreślił, że bardzo dobrze korzystają z programów rządowych, których celem jest poprawa infrastruktury, a tym samym poziomu życia mieszkańców. Po tradycyjnym przecięciu wstęgi nową infrastrukturę drogową pobłogosławił ks. Bogusław Kudla, proboszcz parafii Świętej Rodziny w Wielkim Klinczu.

W wypowiedzi wójta dominowały podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili do realizacji inwestycji. Podziękował mieszkańcom za ich wyrozumiałość na utrudnienia w trakcie budowy. Podzielił się również planami dotyczącymi kolejnych inwestycji, które mają być zrealizowane na tym terenie. Chodzi m.in. o budowę chodnika przy drodze powiatowej łączącej Wielki Klincz z DW 221.

D. Tryzna

Grzegorz Piechowski, wójt gminy Kościerzyna

Obszar naszej gminy to tereny gdzie kiedyś funkcjonowały PGR. Stąd chcielibyśmy wziąć udział w kolejnym naborze do Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Chcemy wybudować na terenie boiska w Małym Klinczu obiekt socjalno-sportowy. Inwestycja bardzo potrzebna, gdyż grają tu nie tylko dorośli z klubu Santana Wielki Klincz, ale też co najważniejsze trenuje tutaj młodzież. Raz już podchodziliśmy do tego programu, ale się nie udało. Mam nadzieję, że wicewojewoda, widząc jak wygląda sytuacja, będzie orędownikiem naszego wniosku.

Aleksander Jankowski, II wicewojewoda pomorski

Sama gmina Kościerzyna, miasto i powiat to szereg różnorakich inwestycji, na które uzyskali samorządowcy prawie 700 mln zł w bieżącej kadencji. To jest ogromna suma. Jak wskazał wójt, to jest prawie 880 tys. zł dofinansowania rządowego. Cieszymy się i jesteśmy dumni, że nasi samorządowcy potrafią korzystać z tych środków, potrafią je przełożyć na inwestycje, które są potrzebne lokalnej społeczności, które wzmagają bezpieczeństwo, komfort życia i pozwalają na perspektywę lepszego, bardziej komfortowego rozwoju.

Komentarze