Wokół nas

Gmina Karsin. Radni uchwalili budżet na rok 2020. Plan finansowy z dobrą perspektywą inwestycyjną

Podczas ostatniej, grudniowej sesji Rady Gminy Karsin, niejednogłośną decyzją radnych zatwierdzono budżet gminy. Prawie 700 tys. zł nadwyżki gmina przeznaczy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zgodnie z uchwałą dochody budżetu gminy wynieść mają 36,3 mln zł. Z czego dochody bieżące to ponad 35,5 mln zł a dochody majątkowe to 790 tys. zł. Wydatki budżetowe gminy ustalono na poziomie 35,6 mln zł, co oznacza, że powstanie nadwyżka w wysokości 700 tys. zł. Zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 33,8 mln zł, natomiast wydatki majątkowe na ponad 1,8 mln zł. W budżecie utworzono rezerwy. Ogólną, kryzysową oraz inwestycyjną na łączną kwotę 550 tys. zł. Wydatki bieżące jednostek budżetowych zaplanowano na 21 mln zł, z czego 13,5 mln zł na wynagrodzenia pracowników i składki od wynagrodzeń. Pokaźną kwotą są świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym głównie dotacje wypłacane mieszkańcom przez ośrodek pomocy społecznej. Gmina planuje także inwestycje, w tym modernizację dróg gminnych, do których planuje w 2020 r. przygotowanie koncepcji i projektów, tak aby być gotowa na moment składania wniosków o dofinansowanie zewnętrzne.

Jakie inwestycje?

Tegoroczne inwestycje zaplanowano na kwotę ponad 1,8 mln zł. Największą kwotę tj. 518 tys. zł zaplanowano na opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowę ścieżki rowerowej z Wiela do granicy powiatu w kierunku Lubni. Opracowane zostaną też dokumentacje techniczne dla budowy kolejnych ścieżek rowerowych tj. z Borska do Wdzydz Tucholskich i z Karsina do Dębowca oraz koncepcja budowy ścieżki rowerowej z Wiela do Lipy. 350 tys. zł samorząd przeznaczy na rozbudowę szatni na stadionie piłkarskim w Karsinie. W bieżącym roku zaplanowano też szereg innych inwestycji takich jak: modernizacja pomieszczeń kuchni i zaplecza wraz z zakupem nowego wyposażenia w wielewskim Domu Kultury, wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych na ulicy Sosnowej w Wielu, budowa nowego przystanku przy ulicy Głównej w Wielu czy wymiana dachu wraz z ociepleniem na budynku szkoły w Osowie. Ponadto w związku z możliwością pozyskania znacznego dofinansowania ze środków zewnętrznych, zabezpieczono kwotę 100 tys. zł na zakup nowego wozu bojowego dla OSP w Karsinie.

Inwestycje planowane, zależne od dofinansowania

Warto nadmienić, że wartość tegorocznych inwestycji może się nawet potroić jeżeli gminie uda się zdobyć dofinansowanie na realizację trzech ważnych inwestycji. Pierwszą z nich jest budowa hydroforni ze stacją uzdatniania wody i nowym ujęciem wody w Dąbrowie. Da ona wodę dla Osowa, Zamościa jak również Cisewia i Bąka. W przyszłości korzystać również z tego ujęcia będą mieszkańcy Karsina gdyż dotychczas działająca tu hydrofornia jest najstarszą w gminie. Wartość tego zadania to ponad 1mln zł. Gmina ma nadzieję otrzymać dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kolejnym zadaniem jest budowa  zbiorników retencyjnych wody z budynkiem pompowni w Karsinie. Staną one w pobliżu Boiska „Orlik” .Wartość tego zadania to 0,5 mln zł. Tu z kolei gmina chce sięgnąć po specjalną pożyczkę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska . Co ważne pożyczki te są najczęściej w połowie umarzane.

Gmina złożyła także wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych na realizację dwóch inwestycji tj. budowę ulicy Ogrodowej i Świerkowej w Karsinie z przewidywanym kosztem 1,9 mln zł oraz na budowę mostu na Wdzie w Miedznie z budową drogi na odcinku 300 metrów, gdzie koszt ma wynieść nieco ponad 1 mln zł.  W oby przypadkach  spodziewany poziom dofinansowania może wynieść 50 proc.

Radni opozycji przeciwni

Budżet przyjęty został decyzją dwóch trzecich radnych. Dziesięciu radnych z klubu „Jedność i Przyszłość Gminy”, było „za”, natomiast radni opozycyjni, czyli: Kamila Cierzan-Czapiewska, Karina Florek, Piotr Pryba, Grzegorz Borowski oraz Stanisław Mączyński głosowali za odrzuceniem projektu budżetu. W trakcie sesji wójt wspomniał m.in. o planowanych podwyżkach podatków na 2020 rok, które wzrosną tylko o 2,5 proc. Niezrozumiała jego zdaniem jest postawa radnych opozycji, którzy chcieliby jeszcze większych inwestycji, ale nie chcą brać za to odpowiedzialności głosując przeciwko nawet tak niskim podwyżkom podatków. Podwyżka wniesie do budżetu kwotę tylko 90 tys. zł, co na jednego mieszkańca daje kwotę 15 zł na rok.

BM+DT

Komentarze